Nyheter

NYHET | 15 jun 2015

The European market for VoD services

The European Commission has published a report on the VOD market in Europe, covering both developments of the market for on-demand audiovisual services and an overview of audiovisual audience measurements in the EU.

NYHET | 12 jun 2015

Report on Nordic Films Crossing Borders

The number of Nordic titles distributed in neighbouring Nordic countries has steadily grown. But what were the top Nordic film exports in the Nordic region and internationally between 2009-2013 and how successful really was the Millennium film trilogy?

Bevilling | 12 jun 2015

Nye bevillinger til dansk medie- og kommunikationsforskning

Det Frie Forskningsråd, som hører under Danmarks Uddannelses- og Forskningsministerie, har netop uddelt bevillinger til 174 forskningsprojekter, der finansieres med godt 600 millioner kroner. To af disse projekter ledet af henholdsvis Nete Nørgaard Kristensen og Bodil Marie Stavning Thomsen befinder sig inden for medie- og kommunikationsforskningen.

NYHET | 10 jun 2015

Förslag om ny filmpolitik i Norge och Sverige

Nya visningsformer och nya digitala aktörer utmanar filmbranschen. Särskilt de växande streamingtjänsterna påverkar ekonomin eftersom dvd-försäljningen rasar. Nu föreslås ett mer plattformsneutralt filmstöd i Norge och Sverige.  

NYHET | 4 jun 2015

Svenskt medieutbud 2014

Runt 70 procent av det samlade utbudet i SVT1 och SVT2 är nationella produktioner. I TV4 är cirka hälften av programmen svenskproducerade, medan övriga reklam-tv-kanaler domineras av program från USA och Storbritannien. Det framgår av rapporten Svenskt medieutbud 2014 från Myndigheten för radio och tv.

PUBLIKATIONER | 3 jun 2015

Mediers känsla för kön

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.

Publikation | 3 jun 2015

Mediebarometern 2014

Nordicom-Sveriges Mediebarometer studerar medieanvändningen i Sverige och visar hur stor andel av befolkningen som tar del av ett antal enskilda medier. Mediebarometern 2014 visar att den största förändringen i medieanvändning är kopplad till den digitala utvecklingen.

PUBLIKATIONER | 2 jun 2015

Nordicom-Information: Tema kjønn og medier

I denne utgaven av Nordicom-Information  handler alle artiklene om kjønn og medier. Med artikler fra alle de nordiske landene, gis det et riss av hvordan det står til med likestillingen i Nordens medier. I tillegg presenterer vi flere prosjekt om kjønn og media enn ellers, og vi har tatt med en oppdatert liste over nordiske doktoravhandlinger.

Nordicom-Information | 1 jun 2015

Nordicom-Information i delvis ny skepnad

Med start hösten 2015 kommer såväl form som innehåll i Nordicom-information delvis att förändras.
Innehållet kommer att delas upp på ett nytt sätt för att renodla olika slags innehåll i olika kanaler.
Redaktör för tidskriften är Nordicoms föreståndare Ingela Wadbring, biträdande redaktör blir Ragnhild Mølster, Bergen.

Doktorspromovering | 29 maj 2015

Ulla Carlsson promoveras till hedersdoktor i Lund

Professor Ulla Carlson, tidigare föreståndare vid Nordicom, promoveras till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund vid den årliga doktorspromotionen den 29 maj 2015.

Sidor