Nyheter

Här hittar du nyheter om nordisk medieforskning och medieutveckling
samt nyheter om Nordicoms verksamhet.

Nyhet |

Ny publikation om ungdomar och medier

Hur har ungas medievanor förändrats? Det belyser Nordicom i en specialstudie baserad på Mediebarometer-data.
Mediebarometern |

Mediebarometern 2013

NORDICOM vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2013.​​​​​​​ Allt mer tid ägnas åt såväl traditionella som sociala medier på nätet men samtidigt ökar de digitala klyftorna.
Nyhet |

Mediebranschens utveckling i Sverige

Myndigheten för radio och TVs årliga rapport Medieutveckling 2014 beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på mediekonsumtion, branschstruktur och reglering.
Nyhet |

Bonnier bland världens 50 största mediebolag

Bonnier ligger på 40e plats bland världens största medieföretag och är det enda nordiska mediebolag som tar plats bland världens 50 största. Det visar den globala företagslistan som varje år sammanställs av Instititut für Medien- und Kommunikationspolitik.