Nyheter

Här hittar du nyheter om nordisk medieforskning och medieutveckling
samt nyheter om Nordicoms verksamhet.

Ny publikation | 03 jun 2015

Mediers känsla för kön

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.
Mediebarometern | 03 jun 2015

Mediebarometern 2014

Nordicom-Sveriges Mediebarometer studerar medieanvändningen i Sverige och visar hur stor andel av befolkningen som tar del av ett antal enskilda medier. Mediebarometern 2014 visar att den största förändringen i medieanvändning är kopplad till den digitala utvecklingen.
Nyhet | 27 mar 2015

DAB-utveckling i de nordiska länderna

I vår fattar Norges regering beslut om och när en övergång till DAB-radio kan ske. I Danmark och Sverige är ett teknikskifte för radion också på agendan: i Danmark finns ett politiskt beslut om övergång till DAB och i Sverige har en utredning föreslagit ett teknikskifte.
Nyhet | 18 mar 2015

Børneprogrammer hitter i nordisk tv-samarbejde

2014 blev et rekordår for Nordvisions-samarbejdet. Især samarbejdet på børneområdet er blevet øget i følge Nordvisions årsrapport 2014/2015.
Nyhet | 20 feb 2015

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2015

Reportrar utan gränser publicerade under februari sitt årliga pressfrihetsindex. Sett till världens sammanlagda betyg så har press- och yttrandefrihet haft ett svårt år, enligt organisationen. De nordiska länderna toppar listan, men visar sämre resultat än året innan. 
Nyhet | 20 okt 2014

Nordens 25 största mediebolag 2013

Fem nordiska mediebolag är betydligt större än övriga nordiska medieaktörer. I toppen ligger svenska Bonnier med en omsättning på 50 procent mer än finska Sanoma på andra plats. Bland de mest lönsamma av Nordens 25 största mediebolag är tv-distributörerna.
Nyhet | 16 okt 2014

Perspektiv på Mediebarometern: Forskare reflekterar över 35 års medieanvändning

Nödvändigheten av en mer mediekunnig befolkning blir allt tydligare och det blir än viktigare att individen kan hantera stora informationsflöden och vara källkritiska. Det är några reflektioner som tolv forskare gör i Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013. Deras texter finns nu tillgängliga i pdf.
Ny publikation | 14 okt 2014

New Wars, New Media and New War Journalism

In New Wars, New Media and New War Journalism, the authors discuss media coverage of major conflicts, from the Gulf War in 1990/91 to the NATO military operations in Libya in 2011 and the now ongoing civil war in Syria. Through in-depth analysis of Norwegian and Swedish media coverage of the Kosovo conflict in 1999, the Afghanistan War from 2001, the Iraq War from 2003 as well as more recent conflicts, the authors claim that legal issues are poorly covered in the running news coverage of major conflicts.
Nyhet | 09 okt 2014

Ny publikation om ungdomar och medier

Hur har ungas medievanor förändrats? Det belyser Nordicom i en specialstudie baserad på Mediebarometer-data.
Pressmeddelande | 24 jun 2014

Mediebarometer 2013

NORDICOM vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2013.
Mediebarometern | 24 jun 2014

Mediebarometern 2013

NORDICOM vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2013.​​​​​​​ Allt mer tid ägnas åt såväl traditionella som sociala medier på nätet men samtidigt ökar de digitala klyftorna.
Nyhet | 23 jun 2014

Mediebranschens utveckling i Sverige

Myndigheten för radio och TVs årliga rapport Medieutveckling 2014 beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på mediekonsumtion, branschstruktur och reglering.