Nyheter

Här hittar du nyheter om nordisk medieforskning och medieutveckling
samt nyheter om Nordicoms verksamhet.

Händer skriver på laptop
Nyhet |

Nu finns uppdaterade data för MedieSverige 2023

MedieSverige 2023 är en rapport från Nordicom som består av en mängd beskrivningar och data om det svenska medielandskapet och dess utveckling. För den läsare som letar efter färskare siffror finns nu en uppdatering av den information som rapportens diagram och analyser bygger på.
EU-flaggor
Nyhetsbrev |

European Media Policy – februarinumret är ute

EU-lagar av central betydelse för medierna kommer snart att få sitt slutgiltiga godkännande. Samtidigt förbereder sig EU för val i juni, och desinformation står därför i fokus. Ett nytt nummer av nyhetsbrevet European Media Policy är ute.
Hands passing post-it notes
Nyhet |

Workshop om vetenskaplig publicering för doktorander

Publicering i internationella tidskrifter är en självklarhet för forskare. Trots det kan det vara svårt att få en överblick över utbudet av tidskrifter och att förstå de olika stegen i publiceringsprocessen. För att hjälpa till att reda ut hur allt hänger ihop organiserar Nordicom en workshop om vetenskaplig tidskriftspublicering.
Jorden sett från rymden
Event |

Live stream från symposium om välfärdsstatens digitala infrastrukturer i Norden

Är de nordiska länderna alltför beroende av teknikjättar för att upprätthålla välfärdsstatens kritiska kommunikationsinfrastruktur? Nordicom och Nordregio har bjudit in medieforskare samt bransch- och policyaktörer att debattera detta vid ett symposium i Stockholm den 8 februari. Symposiet livestreamades och finns tillgängligt att se i efterhand.
Blandade nordiska flaggor.
Nyhetsbrev |

Nytt nummer av Nordic Media Policy

EU:s juridiska paket DSA och kommande Emfa innebär utökade uppgifter för flera nordiska mediemyndigheter. Dessutom ses upphovsrättslagarna över och vi tittar närmare på processerna i Danmark och Sverige. Norge ser över sin dataspelsstrategi, samtidigt som debatten om villkoren för public service-medierna fortsätter på Grönland och i andra nordiska länder. Läs om det senaste inom den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna i nyhetsbrevet Nordic Media Policy.
Nordiska flaggor, mobil med Spotifys logga och en hög med tidningar
Ny publikation |

Två nya faktablad: Nordens tio största tidningsföretag och Nordens 25 största medieföretag 2022

Nordens fyra största tidningsföretag kommer från fyra länder. Den enskilt största aktören är det svenska medieföretaget Bonniers nyhetsmediedivision: Bonnier News. Listan över de största nordiska medieföretagen domineras av företag från telekomindustrin. Det enskilt största företaget var den svenska strömningstjänsten Spotify.
Personal, publikationer och Nordicom+SOM-institutets loggor
Nyhet |

Ledig tjänst: Nordicom och SOM-institutet söker administratör

Nordicom och SOM-institutet söker en administratör för ett 16 månader långt vikariat. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för administrationen i de två verksamheterna. Vill du lära dig två unika verksamheter inom Göteborgs universitet och ta ett helhetsgrepp om administrationen? Då är den här tjänsten något för dig!
Nordic Journal of Media Studies omslag och en person som läser tidskriften online
Call for papers |

Call for papers: Influencers: Entertainment, Politics, and Strategic Online Culture

Call for papers för ett nytt nummer av tidskriften Nordic Journal of Media Studies med titeln "Influencers: Entertainment, Politics, and Strategic Online Culture".
EU-flaggor
Nyhetsbrev |

European Media Policy – decembernumret är ute

De två viktigaste medierelaterade EU-lagstiftningarna för denna mandatperiod är nu överenskomna: den europeiska mediefrihetsakten och direktivet som syftar till att motverka strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt. Ett nytt nummer av nyhetsbrevet European Media Policy är ute.
En man sitter i en soffa och läser
Nyhet |

Fem böcker att läsa under vinterledigheten

Med julen i antågande och årets slut i sikte är det nu ett utmärkt tillfälle att fördjupa sig i en bra bok. Vi tipsar om fem Nordicom böcker, alla expertgranskade, tillgängliga för gratis nedladdning och som täcker en mängd olika ämnen, att läsa under vinterledigheten.
Kollegor på kontor i möte
Pressmeddelande |

Jämställda styrelser öppnar för fler kvinnliga ledare i mediebranschen

En kartläggning av Nordens största medieföretag, som utförts av Nordicom vid Göteborgs universitet, visar tydligt samband mellan jämställda bolagsstyrelser och valet av vd och ledningsgruppernas sammansättning.
En mix av de nordiska flaggorna.
Nyhetsbrev |

Nytt nummer av Nordic Media Policy

Danmark och Sverige har antagit nya mediestödsystem, båda med tydligt fokus på lokal journalistik. Public serviceföretagens uppdrag, finansiering och relationer till andra medieföretag är heta ämnen i till exempel Finland och på Färöarna. I Norge fortsätter TV2 som ett kommersiellt offentligt programföretag. Läs om det senaste inom den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna i nyhetsbrevet Nordic Media Policy.