Nyheter

Här hittar du nyheter om nordisk medieforskning och medieutveckling
samt nyheter om Nordicoms verksamhet.

Journalist filmar en grupp människor, samtidigt som han bär mask.
Ny publikation |

Innovation och motståndskraft i norska nyhetsmedier under Covid-19

I en värld där nyhetsmedier ständigt förändras, medför störningar och kriser både utmaningar och möjligheter för innovation. En ny bok, baserad på flera empiriska studier, belyser hur innovation, kris, uthållighet och motståndskraft samverkar inom norska nyhetsmedier under Covid-19-pandemin.
Mediebarometern omslag + personer i en inspelningsstudio.
Mediebarometern |

Mediebarometern 2023: Läs rapporten och se seminariet

Svenska befolkningens mediekonsumtion låg kvar på rekordhöga nivåer även under 2023 – sammanlagt ungefär 7 timmar per person. Här kan du läsa rapporten och se seminariet om Mediebarometern 2023.
Kvinna läser tidningen
Pressmeddelande |

Svenskarnas medieanvändning fortsatt rekordhög

Pandemiårens höga mediekonsumtion låg kvar under 2023. Samtidigt satte stigande priser och ett oroligt säkerhetspolitiskt läge sin prägel på medieanvändningen, visar 2023 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Nyheter från public service fortsatte vara mest populära.
Mediebarometern 2023, liggande omslag.
Mediebarometern |

Rörlig bild och sociala nätverk mest populärt – så använde svenskarna medier 2023

Nio av tio svenskar tittade på rörlig bild en vanlig dag, fler såg på strömmad tv än på tablålagd. Drygt åtta av tio använde sociala medier, Facebook och Instagram var mest populära, förutom bland de yngre där Snapchat och TikTok dominerade. Två tredjedelar läste en dagstidning, och det digitala läsandet dominerade. Läs sammanfattningen av de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023.
Mediebarometern 2023, omslag
Mediebarometern |

Välkommen till ett webbsänt seminarium om Mediebarometern 2023! 

Den 14 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2023 års Mediebarometer, den årliga undersökningen av den svenska befolkningens medievanor. 
EU-flaggor
Nyhetsbrev |

Viktiga händelser inom europeisk mediepolitik

När valet till Europaparlamentet i juni närmar sig riktas mycket fokus mot desinformation. De europeiska partierna lovar att bekämpa det, och de stora teknikföretagen får rekommendationer om att göra detsamma. Dessutom får flera viktiga medielagstiftningar i EU sitt slutgiltiga godkännande. Läs om detta, och den senaste utvecklingen inom mediepolitiken på EU-nivå i det nya numret av European Media Policy.
Mix av de nordiska flaggorna
Nyhetsbrev |

Senaste nytt om nordisk mediepolitik

Den norska kringkastingsregelverket är på väg att genomgå stora förändringar. I Danmark finns planer på att höja bidragstaket i stödsystemet för veckotidningar, samtidigt som den svenska regeringen överväger om man ska införa ett tillfälligt digitalt omställningsstöd för tidskrifter. Finland omorganiserar på kommunikationsministeriet. Ny isländsk statistik visar att nästan hälften av medieinvesteringarna i landet går till utländska aktörer. Läs mer i det senaste numret av nyhetsbrevet Nordic Media Policy.
Person som scrollar på mobilen, Miriam Kroman Brems inklippt i hörnet.
Pressmeddelande |

Användare av alternativa medier ratar inte etablerade nyhetsmedier

Den del av den danska befolkningen som använder alternativa medier vänder inte traditionella medier ryggen. Tvärtom söker de nyheter från danska dagstidningar i högre utsträckning än resten av befolkningen, enligt en ny studie från Aarhus universitet, som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet.
man tittar på mobil i naturen
Ny publikation |

Ny bok om framtiden för den nordiska mediemodellen

En ny antologi, utgiven av Nordicom, utforskar det nordiska medielandskapets framtid. Bidragen tittar närmare på vad som gör de nordiska mediesystemen speciella och analyserar förändringar och kontinuitet i ett ständigt föränderligt medielandskap globalt.
Blå bakgrund med en man som skriver på laptop. Rosa text: Mediebarometern 2023
Mediebarometern |

Save the date 14/5: Webbsänt seminarium om resultaten från Mediebarometern 2023

Den 14 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2023 års Mediebarometer. Mediebarometern är en årlig undersökning där ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen svarar på frågor om sina medievanor. 
Människor som använder telefoner och laptop
Ny publikation |

Nytt temanummer utforskar utmaningarna med "digital desintegration" i demokratiska samhällen

Senaste temanumret av Nordicom Review tar upp utmaningarna med "digital desintegration", d.v.s minskad tillit till etablerade medier och andra för demokratin viktiga samhällsinstitutioner, fragmentering av publiker, samt en uppluckring av gränser mellan samhällsaktörer framförallt i sociala medier. Genom åtta artiklar om alltifrån politisk kommunikation till medborgarperspektiv undersöker numret hur digitala förändringar påverkar demokratin och offentliga debatter.
Mediebarometertabell, mobiltelefon och porträttbild av Elisabeth
Nyhet |

Elisabeth Falk ny utredare på Nordicom

I mars börjar Elisabeth Falk som ny utredare på Nordicom. Hon kommer närmast från rollen som biträdande undersökningsledare på SOM-institutet och tar med sig omfattande erfarenhet och kunskap inom surveyundersökningar till sitt nya uppdrag.