Nyheter

NYHET | 10 jun 2015

Förslag om ny filmpolitik i Norge och Sverige

Nya visningsformer och nya digitala aktörer utmanar filmbranschen. Särskilt de växande streamingtjänsterna påverkar ekonomin eftersom dvd-försäljningen rasar. Nu föreslås ett mer plattformsneutralt filmstöd i Norge och Sverige.  

NYHET | 13 maj 2015

Nordiske ministre vil fremtidssikre public service

De nordiske kulturministre har netop, i en fælles erklæring, givet hinanden håndslag på at arbejde for, at public service-medierne i Norden i et digitalt medielandskab fortsat skal understøtte den demokratiske debat og sikre et uafhængigt nyhedsudbud.

Høring | 17 apr 2015

Høring inden for det danske medieområde

Det danske Public service-udvalg har iværksat en bred høring om rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet, og opfordrer alle interesserede til at komme med synspunkter på spørgsmålene.

NYHETSBREV | 8 apr 2015

News on European Media Policy

[NORDICOM] The newsletter European Media Policy provides an up-date on policy developments at the European level. The April issue is now available for download.

NYHETSBREV | 30 mar 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medieanvändning, medieutveckling och mediemarknaden med Norden i fokus. Ladda ned det nya numret 1-2015.

NYHET | 27 mar 2015

DAB-utveckling i de nordiska länderna

I vår fattar Norges regering beslut om och när en övergång till DAB-radio kan ske. I Danmark och Sverige är ett teknikskifte för radion också på agendan: i Danmark finns ett politiskt beslut om övergång till DAB och i Sverige har en utredning föreslagit ett teknikskifte.

NYHET | 22 feb 2015

Media Pluralism Monitor Report

During 2014, the Centre for Media Pluralism and Media Freedom carried out a pilot-test implementation of an updated version of the Media Pluralism Monitor developed in 2009, with the aim to assess the risks to media pluralism in the monitored countries. The result for Denmark, which was the only Nordic country included in the study, shows a low/medium risk for media pluralism.

NYHET | 20 feb 2015

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2015

Reportrar utan gränser publicerade under februari sitt årliga pressfrihetsindex. Sett till världens sammanlagda betyg så har press- och yttrandefrihet haft ett svårt år, enligt organisationen. De nordiska länderna toppar listan, men visar sämre resultat än året innan. 

Sidor