Nyheter

NYHET | 26 nov 2015

Finländskt tv-utbud 2014

Programutbudet i den finländska nationella marksända televisionen har ökat med sex timmar om dygnet. Reality-tv och utländsk fiktion är fortfarande de mest omfattande kategorierna i finländsk television, samtidigt som nyhetsutbudet har minskat. Det framgår av en rapport från Kommunikationsministeriet, som ändå visar på relativt obrutna trender sedan förra året.

NYHET | 18 sep 2015

Utvalg skal utrede mediemangfold i Norge

Den norske regjeringen har oppnevnt et mediemangfoldsutvalg  som skal undersøke  hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold.

NYHET | 10 sep 2015

Public service påverkan på mediemarknaden

Public service utreds och debatteras just nu i flera nordiska länder. I fokus är public service-mediernas roll och villkor och hur de påverkar mediemarknaden. I Sverige har myndigheten för radio och tv presenterat en utredning som menar att public service inte agerar på ett sätt som uppenbart stör den kommersiella marknaden.

EVENT | PUBLIKATIONER | 9 sep 2015

Nordicom is at the EBU Knowledge Exchange

The EBU Knowledge Exchange 2015 will take place on September 14-15 in Geneva, with the topic PSM's Contribution to Society. Nordicom will host an info-point, including the full range of publications by the RIPE network.

Høring | 4 sep 2015

Debat om dansk public service

Der har været stor interesse for at bidrage til det danske Public service-udvalgs høring om rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Emnet debateres videre på et temamøde om public service-mediernes rolle i den nye medievirkelighed torsdag den 10. september 2015 på Nationalmuseet i København.

Call for papers | 18 aug 2015

The European Symposium on Media Policy 2015

The 1st European Symposium on Media Policy brings together scholars, media executives, policy markers and regulators for a day of discussion and exchange. The plenary sessions will especially focus on the global crisis in the funding of journalism, and media policy in Nordic countries.

NYHETSBREV | 11 aug 2015

New issue: European Media Policy

Nordicom's newsletter European Media Policy reports about policy developments at the European level, as well as some international news. The August issue is now available.

NYHET | 3 aug 2015

Utredning om den finska mediemarknaden i höst

Det finska kommunikationsministeriet vill utreda förutsättningarna för mediernas verksamhet i Finland. Även Yles allmännyttiga verksamhet och finansiering ska utvärderas.

NYHETSBREV | 30 jun 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medieanvändning, medieutveckling och mediemarknaden med Norden i fokus. Ett nytt nummer finns nu att ladda ned.

NYHET | 24 jun 2015

Stortingsmelding om allmennkringkasting

Den norska kulturministern lade under juni fram stortingsmeldingen ’Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald’. Förslagen gäller främst NRKs villkor, men omfattar även kommersiell public service/allmennkringkasting.

Sidor