Yle-skatten blir kvar i Finland

NYHET | 31 augusti 2016

En parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp, med uppdraget att utvärdera den roll Yle ska spela på mediemarknaden, föreslår inga förändringar av den nuvarande finansieringen. Yle bör öka sina inköp från oberoende produktionsbolag, men skatten ska vara kvar. 

Den parlamentariska arbetsgruppen tillsattes av Finlands transport- och kommunikationsminister Anne Berner i oktober 2015 för att utvärdera Yles uppdrag och finansiering. Den följdes av en annan arbetsgrupp ledd av Anssi Vanjoki, som föreslog att Yle  skulle fungera mer som en distributions- och beställarorganisation i framtiden. Den parlamentariska gruppen, under ledning av riksdagsledamoten Arto Satonen, fick sitt mandat förlängt och levererade sin rapport i juni 2016.

Denna rapport består av fyra sidor och föreslår inga förändringar av dagens finansieringsmodell. Den speciella skatt som ersatte licensfinansieringen 2013 ska fortsätta. Emellertid föreslås ett tillfälligt uppehåll i indexuppräkningen av Public Service-anslaget 2017–2019. Arbetsgruppen föreslår att Yles skattetillgångar formellt hålls utanför statsfinanserna.

Arbetsgruppen föreslår vidare att förvaltningsrådet på Yle, tillsatt av riksdagen, ska få sin position stärkt. I framtiden bör detta beslutsorgan, som består av 21 medlemmar, även besluta om Yles strategi.

Inköpen från nationella och internationella fristående produktionsbolag ska ökas med 30–35 procent, från den nuvarande summan 45 miljoner euro till 62–64 miljoner euro. För att bidra till mångfalden på mediemarknaden rekommenderas i rapporten att Yle ska återvända som kund till den den finska nyhetsbyrån STT-Lehtikuva. Yle ska också lägga ner sina regionala nyhetssajter för att inte konkurrera med lokala tidningsföretag.

Slutligen föreslår arbetsgruppen att en ny parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts som ska fokusera på den kommersiella tv-produktionen.

 

Länk till rapporten i PDF-format: på finska  / på svenska
Kommunikationsministeriets pressmeddelande på finska / på svenska
 

Ytterligare läsning

 

AV: MAARIT JAAKKOLA

NYHET