Hands passing post-it notes
Foto: Scandinav Bildbyrå

Workshop om vetenskaplig publicering för doktorander

Nyhet
 | 12 februari 2024
Publicering i internationella tidskrifter är en självklarhet för forskare. Trots det kan det vara svårt att få en överblick över utbudet av tidskrifter och att förstå de olika stegen i publiceringsprocessen. För att hjälpa till att reda ut hur allt hänger ihop organiserar Nordicom en workshop om vetenskaplig tidskriftspublicering.

Workshopen vänder sig till doktorander i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt närliggande ämnen, i de nordiska länderna. Målet är att ge deltagarna en grundlig orientering i den akademiska publiceringsprocessen. 

Områden :