Videon finns nu överallt

NY PUBLIKATION | 11 december 2017

 

Webb-tv, YouTube-kanaler och mängder med rörligt material i sociala medier: användandet av online-video har under de senaste åren ökat explosionsartat. Höstnumret av tidskriften Nordicom-Information handlar om videoanvändningens olika dimensioner.​

Videon har utvecklats och blivit en mycket viktig del av vår kommunikation, både privat och offentligt. Temat för årets andra nummer av tidskriften Nordicom-Information är video(kultur) – Video (Culture) och genom tidskriftens artiklar undersöks videons teknologiska utveckling och användning samt dess sociala, kulturella och politiska betydelse.

– De mest använda sociala medierna bygger alltmer på rörlig bild, traditionella nyhetsförmedlare har nått framgång med webb-tv och etablerade dagstidningar har i många fall fördubblat sina videoredaktioner, säger redaktören Maarit Jaakkola.

Tidskriften innehåller artiklar om ”Big Video Manifesto” och videografi som berättar om den senaste forskningen kring video. Andra teman är till exempel den pedagogiska kamerapenna-metoden, barns YouTube-kreativitet och amatörfilmskapande. Dessutom berättas det om hur Kungliga biblioteket i Sverige bevarar dagens videospel under jorden för framtida forskningssyften och hur forskare har börjat använda videoabstrakt till vetenskapliga artiklar. Totalt har 32 författare medverkat med 18 artiklar. Numret avslutas med en snabbguide som omsätter idéer till praktik: så gör du din egen onlinevideo med enbart din mobiltelefon till hjälp.

Som en presentation av det nya numret har vi tagit fram en egen video, där vi frågat personer och organisationer från de nordiska länderna hur de använder videon i sitt kommunikativa arbete. Tanken är att videon ska fungera som en presentation och som en fortsättning på den diskussion som påbörjas i artiklarna. 

 

 

De norska forskarna Tormod Utne, Ana Sánchez Laws och Bjørnar Sævik vid Högskolan i Volda har forskat på publikens emotionella respons på upplevelsen av Virtual Reality och omsatt idéer i praktiken på kurser med studenter. De har skrivit om sina erfarenheter för Nordicom-Informations videotemanummer. Dessutom har de sammanställt en egen video där de berättar om hur allt gick till. Läs mer om artikeln och se videon här. 

 

Läs hela numret av Nordicom-Information 39 (2) 2017 Video(kultur), red. Maarit Jaakkola & Balder Holm

 

---

MIA JONSSON LINDELL 

NY PUBLIKATION