Videodelningsplattformar - vilka lagar gäller?

NYHET | 29 augusti 2018

Vilka lagar gäller för videodelningsplattformar som YouTube och DailyMotion? Och vart är lagstiftningen på väg? En ny rapport analyserar det europeiska regelverket på området.

European Audiovisual Observatory beskriver i en ny rapport hur det europeiska regelverket definierar videodelningsplattformarnas roll och ansvar – och vad som sker med lagstiftningen i mötet med en ny kategori av audiovisuella aktörer.

Författarna identifierar videoplattformarnas roll på den audiovisuella marknaden, går igenom hur ett antal länder har applicerat europeiska lagar och regler på nationell nivå, ger insyn i plattformarnas självreglerande riktlinjer och verktyg, och tar även upp ett antal rättsfall på både europeisk och nationell nivå.

Ett avslutande kapitel beskriver utvecklingen för de europeiska direktiv och strategier som berör videodelningsplattformar, det vill säga översynen av direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMSD), revideringen av upphovsrättsdirektivet samt EU-kommissionens övergripande strategi för den digitala inre marknaden.

Läs rapporten: The legal framework for video-sharing platforms

Mer läsning från European Audiovisual Observatory:
Online video sharing: Offerings, audiences, economic aspects (PDF)

 

Om European Audiovisual Observatory: Organisationen, som är en del av Europarådet i Strasbourg. ger ut rapporter med statistik och analys av de olika audiovisuella marknaderna i Europa, deras finansiering och legala aspekter. Läs mer här

 

 


Tips! Följ utvecklingen för mediepolitiken i Europa med hjälp av Nordicoms nyhetsbrev European Media Policy. Ladda ner gratis och/eller abonnera här.

 


 

---

EVA HARRIE

NYHET