NYHET | 15 jun 2015

Världens största mediebolag 2015

Comcast, Google och Disney är världens största mediebolag. Det visar en topp-65-lista från forskningsinstitutet Institut für Medien- und Kommunikationspolitik. Svenska Bonnier är det enda nordiska medieföretag som kvalar in och är på plats 57.

Forskningsinstitutet Institut für Medien- und Kommunikationspolitik publicerar årligen listor över världens största mediekoncerner, lik som även över världens största företag inom spel, online och telekom.

Åtta av de tio största är amerikanska företag
Listan över de största medieföretagen 2015 toppas av amerikanska företag. Störst är Comcast, ett företag som från början distribuerade kabel-tv, över åren har verksamheten expanderat till bredbandsdistribution, on-demand-tjänster och telecom och efter sammanslagningen med NBC 2011 ingår även till exempel tv-kanaler, tv-produktion och idrottslag i verksamheten. Omsättningen uppgick 2014 till 51,7 miljarder euro. Näst största koncern är Google (49,7 miljarder euro) och därefter kvalar Walt Disney & Co in på listan med en omsättning på 35,3 miljarder euro.

De tio största mediebolagen i världen


Källa: Institute of Media and Communications Policy

Generellt är listan över världens största mediekoncerner dominerad av amerikanska bolag. Av de tio bolag med störst omsättning är åtta amerikanska, ett japanskt (Sony Entertainment, plats 8) och ett tyskt (Bertelsmann, plats 9). Samtidigt ska man vara medveten om att tillgänglighet av data även spelar roll för listan. Det var t.ex. först till listan 2014 som kinesiska företag dök upp i rankingen. Inte för att de var nya företag som hade vuxit sig tillräckligt stora för att kvala in, utan för att institutet fått fram finansiell information om företagen. På plats 15 hittar vi därför Tencent, en kinesisk koncern som består av medier, underhållning, internet och mobiltelefontjänster samt onlineannonsering i Kina (http://en.wikipedia.org/wiki/Tencent, 2015-06-04), företaget omsatte 2,6 miljarder euro under 2014. Andra kinesiska företag är Baidu (plats 29) och Shanghai Media Group (plats 59).

Inget från Australien, ett från Norden
Sett till världsdelar är som nämnt Bertelsmann SE & Co. KGaA Europas största mediekoncern, franska Vivendi är näst störst (plats 14 på den internationella listan). Brasilianska Globo Communicação är störst i Sydamerika (plats 30) och sydafrikanska The Naspers Group är det största medieföretaget i Afrika (plats 31). Inget företag i Australien är med på topp-65-listan.

Ett nordiskt företag kvalar in på topp-65-listan vilket är svenska Bonnier, på plats 57, vars omsättning 2014 uppgick till 2,6 miljarder euro.

Läs mer
Hela listan finns här inklusive en kort presentation av varje bolag.
Institutet sammanställer även listor över de största spel-, telecom- och onlinebolagen i världen (enbart på tyska).

 

Om IfM: Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (IfM) grundades i Berlin 2005 som ett oberoende forsknings- och rådgivningscenter. IfM har etablerat och är ansvarig för databasen mediadb.eu. Institutet är icke-kommersiellt och har inga ekonomiska eller politiska uppdrag/målsättningar.

 

AV: ULRIKA FACHT