Välkommen till ett nytt nummer av Medietrender i Norden

NYHETSBREV | 21 december 2020

Nyhetsbrevets huvud syns på skärmen till en mobiltelefon

Pandemivåren 2020 ledde till en ökad efterfrågan på nyheter och medieinnehåll i Norden. Men medierna förlorade reklampengar. Läs mer i årets tredje nummer av Nordicoms nordiska nyhetsbrev – nu i nytt format!

Exempel på innehåll i det här numret:

Med coronakrisen har nyhets- och mediekonsumtionen ökat i Norden. Nordicom har kartlagt medievanorna i de nordiska länderna under pandemivåren.

Mediekonsumtionen blir alltmer digital. Generationsklyftan finns kvar men minskar i takt med att de äldre blir mer digitala, en utveckling som pandemin tycks påskynda.

För mediebranschen medförde pandemivåren stora reklamförluster. Det visar årets medieekonomi-rapporter, som även pekar på hur Google och Facebook tar en allt större del av reklamkakan.  

De globala teknikjättarnas påverkan på nyhetsmedierna diskuteras dessutom i boken Silicon Valley och makten över medierna, som nyligen getts ut av Nordicom.

När det gäller MIK eller medie- och informationskunnighet, tipsar nyhetsbrevet om tre webbinarier om aktuella MIK-frågor i Danmark, Finland och Norge.  

Att uppnå jämställdhet i medierna kan ta ytterligare 70 år, menar forskarna bakom antologin Comparing Gender and Media Equality Across the Globe, som samlat in data från 123 länder.

 

 

---

EVA HARRIE

NYHETSBREV