NYHET | 22 nov 2016

Unges nyhetskonsum i en digitalisert hverdag

Ni av ti unge i Norge sjekker nyheter daglig, opptil flere ganger. Og det er smarttelefonen som er ungdoms hovedkilde til nyheter. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Rapporten Nyheter i en digitalisert hverdag tar for seg nyhetskonsum blant unge i alderen 16-25 år via smarttelefon, sosiale medier og nyhetsaggregatorer. Hovedfokus ligger på smarttelefonens rolle i unges konsum av nyheter.

Er intressert i nyheter
Undersøkelsen viser at to av tre unge er interessert eller svært interessert i nyheter og at ni av ti sjekker nyheter daglig. Smarttelefonen er blitt den viktigste plattformen for deres nyhetskonsum, fulgt av PC/Mac.

Andre resultater viser at de unge foretrekker å bruke nettleser fremfor nedlastet app for å sjekke nyheter, og at flertallet synes nyhetsformidling på smarttelefon er best egnet for korte nyhetssaker, såkalt breaking news.

Nyheter i sosiale medier
Facebook er det klart mest brukte blant de sosiale mediene. Drøyt ni av ti bruker Facebook daglig, og to av tre har valgt å like, følge eller abonnere på nyhetstjenester der. Likevel sier over halvparten at de aldri sjekker nyhetsbildet i sosiale medier først. Samtidig opplever knapt halvparten at de blir mer interessert i nyheter, forde de møter nyhetssaker i sosiale medier.

En tredjedel av de unge sier at de noen ganger leser, ser eller sjekker  nyheter fra nyhetsaggregatorer.

Les mer og last ned rapporten her 

 

Om rapport og metode: Surveyundersøkelsen om unges nyhetskonsum ble gjennomført av Norstat i perioden november/desember 2015, og 805 personer i alderen 16-25 år svarte på en web-basert spørreundersøkelse. I utvalget har Norstats internettpanel blitt benyttett. Rapporten inneholder også en litteraturgjennomgang og en sammenstilling av studier om nyhetskonsum i Norge og utenlands.

 

AV: EVA HARRIE