NYHET | 1 mar 2017

UNESCO släpper MILID Årsbok 2016

Årets upplaga av MILID Årsbok undersöker hur Medie- och Informationskunnighet (MIK) kan användas som verktyg för att stärka mänskliga rättigheter och arbeta emot radikalisering och extremism. Boken ges ut av UNESCO tillsammans med ett flertal samarbetspartners.  

Årsboken 2016 erbjuder ett lokalt, så väl som nationellt och globalt perspektiv på frågor om medie- och informationskunnighet. I bokens olika delar lyfts relevanta forskningsresultat, så väl som teoretiska och praktiska perspektiv på MIK – med fokus på årets tema: ”Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism”.

De globala målen
År 2016 inleddes implementeringen av FN’s globala mål för hållbar utveckling, någonting som bidragit till en förnyad betoning på vikten av att arbeta med mänskliga rättigheter i relation till globala utvecklingsfrågor, skriver redaktörerna i bokens förord. Dessutom har ökade konflikter, både på nationell och internationell nivå, såväl som nya former av våldsam extremism och radikalisering bidragit till frågan om MIK’s roll i den nya globala miljön.

I årsbokens introduktion skriver Alton Grizzle, UNESCO’s Programme Specialist: ”2016 is the first year of the implementation of the sustainable development goals. A renewed emphasis on a Human Rights-Based Approach to all forms of development is apt and timely”. 

Årsboken 2016
Årsboken 2016 består av fem delar:

  • Community Empowerment and Sustainable Development
  • Hate Speech and Incitement
  • Radicalization and Extremism
  • Human Rights and Gender Equality
  • Inter-religious and Intercultural Discourses in the Media

MILID Årsbok gavs mellan 2013 och 2015 ut av NORDICOM och finns tillgängliga som pdf här

Här hittar du hela MILID Yearbook 2016

 

Samarbetspartners: Den här fjärde MILID Årsboken är ett samarbete mellan UNESCO. UNITWIN Cooperation Programme on MILID, the United Nations Alliance for Civilizations (UNAOC) och the Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL).  Även ett antal universitet har varit inblandande, varav Göteborgs Universitet är ett.

 

AV: MIA JONSSON LINDELL