Undersøgelse af danske børns læsevaner

NYHET | 29 september 2017

Danske børn læser mindre i fritiden, og især pigerne har ændret deres læsevaner. Det er nogle af konklusionerne i en undersøgelse af danske børns læsevaner, medievaner og biblioteksbrug fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Rapporten Børns læsning 2017 er en kvantitativ under-søgelse af børns læse- og medievaner i fritiden. Der er lavet en lignende undersøgelse i 2010, og med de nye tal fra 2017 kan forskerne således sige noget om udviklingen gennem de seneste syv år.

Nogle centrale punkter om børns læsning og brug af biblioteker er:

  • Børn læser generelt mindre i fritiden, viser udviklingen fra 2010-2017. Samlet er der sket et fald på 5%, fra 61% til 56%, i forhold til børn, der læser bøger mindst flere gange om ugen.
  • Faldet i tid brugt på læsning skyldes primært piger: i 2010 læste 68% af pigerne bøger mindst flere gange om ugen, mens det var 53% af drengene. I 2017 er disse tal faldet til henholdsvis 59% for pigernes vedkommende og 52% for drengene.
  • Børn bruger generelt mere tid på sociale medier og web-tekster end på at læse bøger.
  • 71% af børnene låner bøger på biblioteket mindst en gang årligt mens 29% stort set aldrig låner bøger på biblioteket.

Del af et større projekt
Undersøgelsen af børns læse- og medievaner er en del af et større projekt kaldet: ”En generation af stærke læsere: Greb til læselyst”.  Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Læs mere og download rapport
Læs mere om Tænketanken Fremtidens Biblioteker

 

Om undersøgelsen: I alt har 8.721 børn medvirket i undersøgelsen, der dermed er den største undersøgelse af børns læse- og medievaner foretaget nogensinde i Danmark. Undersøgelsen er kvantitativ og vil blive fulgt op af en kvalitativ undersøgelse. Rapporten opererer overordnet med et bredt læsebegreb, der dækker læsning af både trykte og digitale tekster.

 


LÆS MERE: Bog- og litteraturpanelet i Danmark har udgivet to årsrapporter om det danske bogmarked og danskernes læservaner, og en rapport som kortlægger læsevanerne i de nordiske lande. Du finder dem her.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET