Mediehuset i Göteborg

Två lediga tjänster vid Nordicom

NYHET | 28 oktober 2021

Just nu finns två lediga tjänster som kommunikatör vid Nordicom. Den ena är en tidsbegränsad anställning på 8 månader och den andra är en tillsvidareanställning, båda på 100% med placering vid Nordicom i Göteborg. Observera att ansökningstiden har gått ut. 

Kommunikatör, 8 månader 

Anställningen inbegriper flera arbetsuppgifter kopplade till den fortsatta utvecklingen och driften av Nordicoms nya webbplats. I synnerhet handlar det om att tillsammans med vår webbredaktör utveckla den digitala paketeringen och förmedlingen av våra olika publikationer. Det handlar även om att arbeta med tillgängliggörande av digitalt innehåll i enlighet med EU:s direktiv (2016/2102) om digital tillgänglighet för offentliga myndigheter. Nordicoms webbsida är byggd i Drupal 8. Till de centrala arbetsuppgifterna hör också att bidra med redaktionellt innehåll både till vår egen webb och till NordMedia Network-plattformen. Medan den tidigare har en bredare målgrupp riktar sig den senare tydligt till det nordiska forskarsamhället inom medier och kommunikation. Innehållet på NordMedia Network publiceras uteslutande på engelska. Andra arbetsuppgifter som kan komma i fråga är arrangemang av digitala och fysiska seminarier och konferenser och marknadsföring av nya publikationer.   

Ansökningstiden har gått ut.

Kommunikatör, tillsvidare 

Arbetet består av två delar. Den första delen inbegriper formgivningen och sättningen av Nordicoms publikationer. Det inkluderar såväl vetenskapliga böcker och tidskrifter skrivna av externa författare som våra egna rapporter. Utgivningen sker både på engelska och svenska och i både tryckt och digitalt format. I det senare fallet ingår det även i arbetsuppgifterna att implementera EU:s direktiv (2016/2102) om digital tillgänglighet för offentliga myndigheter. Arbetet sker i nära samverkan med vår publikationsgrupp och med berörda författare och redaktörer.

Den andra delen består i att arbeta som kommunikatör med särskilt inriktning mot grafisk och visuell kommunikation. Det rör sig om bildsättning på våra webbplatser, framtagning av marknadsförings- och profilmaterial för Nordicom, NordMedia Network och våra publikationer samt utformning och produktion av infographics. I arbetsuppgifterna ingår också ett ansvar för Nordicoms grafiska och visuella profiler. Arbetet är av både strategisk och praktisk karaktär och sker i nära samverkan med Nordicoms övriga kommunikatörer och föreståndare, som har det övergripande ansvaret för Nordicoms externa kommunikation.

Ansökningstiden har gått ut.

 

NYHET