Tv-tittandet i Norden 2016

NYHET | 31 mars 2017

Tittandet på linjär tv minskar medan webb-tv ökar. Särskilt tydlig är trenden bland ungdomar och unga vuxna. Men utvecklingen till trots har linjär tv i Norden fortfarande en stor publik. Det visar 2016 års tv-data från de nationella mätinstituten i de nordiska länderna, sammanställda av Nordicom.

Runt sju av tio nordbor tittar dagligen på linjär tv, flest i Finland och Norge (72 procent) men färre i Danmark och Sverige (63-64 procent). Förra året minskade räckvidden i alla länder utom i Finland, som har ett mer stabilt tv-tittande än övriga länder. I ett längre perspektiv, från år 2000, är det i Sverige och Danmark som den dagliga räckvidden minskat mest med 12 respektive 8 procentenheter. (För Island saknas räckviddstal.)

Mest tv-tid i Finland, minst på Island
Nordborna spenderar 2,5 till 3 timmar framför tv-apparaten. Mest tittar man i Finland där tittartiden till och med ökade förra året, medan utvecklingen fortsatte nedåt för övriga länder. Den kraftigaste minskningen ser vi i Danmark och på Island.

Tittartid på tv i de nordiska länderna 2000-2016 (minuter/dag)

Tittartid på TV i Norden 2000-2016

DANMARK: Räknar man in en mindre metodförändring i den danska undersökningen 2016 blir tappet 11 minuter. ISLAND: Då talen är baserade på en specifik vecka istället för årsgenomsnitt är resultatet känsligare för enskilda tv-händelser.
Källor: Kantar Gallup Danmark, Finnpanel, Gallup Island, Kantar TNS Norge, MMS.
Ladda ner tabell med data för alla år (excel)

NRK1 och Yle TV1 är Nordens största kanaler
I ett längre perspektiv har de stora tv-kanalerna tappat tittare, men under senare år har läget varit ganska stabilt. För 2016 var kanalernas dagliga räckvidd och tittartidsandelar på samma nivå eller minskade med 1-2 procentenheter (i något fall även en svag ökning) jämfört med 2015. Och de största kanalerna når fortfarande ut brett. Bland annat når public service-kanalerna norska NRK1 och finska Yle TV1 nästan hälften av befolkningen i respektive land varje dag, och MTV3 i Finland är inte långt efter.

Unga tittar allt mindre
Att äldre personer tittar mest och ungdomar minst på tv är inget nytt. De äldre har dessutom ökat sin tittartid år från år, en trend som fortsatte i Finland och Norge under 2016. I Danmark och Sverige däremot minskade för första gången tittartiden i alla åldersgrupper. Det största tappet i tid var bland danska 19-34-åringar med minus 27 minuter jämfört med 2015.

I motsats till de äldre har ungdomar stadigt minskat sitt traditionella tv-tittande under de senaste åren. Sedan 2010 har tittartiden bland ungdomar och unga vuxna minskat med från en halvtimme för finska ungdomar (15-24 år) till 1,5 timme för danska ungdomar (12-18 år).

 Ungdomar och unga vuxnas tittartid i nordiska länderna 2010, 2015 och 2016 (minuter/dag)

Ungdomars tittartid på TV 2010-2016
Källor: Kantar Gallup Danmark, Finnpanel, Kantar TNS Norge, MMS. (Inga data tillgänglig för Island).
Ladda ner tabell med tv-tittartid för alla åldersgrupper år 2005-2016 (excel)

Streamade tv-tjänster ökar i Norden
I tv-meter-mätningarna ingår bara traditionell tv, men andra undersökningar visar hur tittandet på streamad tv ökar i Norden, för både öppna tjänster och betaltjänster (SVOD). Återigen är det de unga som står för den största förändringen.

Mest populärt är YouTube. Hälften av befolkningen i Danmark, Finland och Sverige tittar på YouTube under en vecka. Bland ungdomar tittar nästan alla på YouTube och gärna dagligen. Bland svenska 9-19-åringar är det nästan lika många som använder tjänsten varje dag som varje vecka (87 procent jämfört med 93 procent).

Efter YouTube är det Netflix och public service-bolagens öppna streamingtjänster som drar den största publiken. En rapport från DR Medieforskning visar också att det är YouTube och framför allt Netflix som danskar under 40 år skulle sakna mest. Personer under 40 år föredrar fiktion och utländskt innehåll, medan danskarna över 40 år föredrar både danskt innehåll och innehåll från de traditionella tv-kanalerna.

 

Ladda ner fler tabeller från Nordicoms tabelldatabas (excel eller pdf):

LINJÄR TV:
Daily TV reach 2000-2016
TV broadcasting companies' audience shares 2000-2016
Public service TV audience shares 2000-2016

STREAMADE TJÄNSTER/VIDEO-ON-DEMAND:
Daily reach of streaming TV services in Norway and Sweden 2015-2016
Weekly reach of streaming TV services 2015-2016
The five largest streaming TV services by weekly reach 2015-2016 – GRAPH
 

Om statistiken: Nordicoms sammanställningar för linjär tv baserar sig på tv-meter-data från de nationella mätinstitut som står bakom ländernas officiella tv-mätningar. Rapporterna redovisar i olika utsträckning även mätningar och uppskattningar av icke-linjärt tittande. För streamingtjänster, för vilka det idag saknas branschstandarder, har vi utgått från öppet tillgängliga data från de mätinstitut som står för ländernas officiella mätningar av traditionell tv, med vissa komplement.

Källor: Data är inhämtade från följande organisationer och rapporter
DR Medieforskning: Medieudvikling 2016 (data från Kantar Gallup Danmark)
Finnpanel: Television viewing in Finland 2016 (see TV Year 2017 Press Event)
YLE KMK survey 2015-2016 / Kantar TNS Finland
Gallup Island
TNS Gallup Norge: Årsrapport for TV-seing i Norge 2016
TNS Gallup Norge: Rikets medietilstand. Medietrender 2017
MMS: Årsrapport 2016
MMS: Trend & Tema 2016:4

 

---
EVA HARRIE

 

NYHET