NYHET | 30 nov 2015

Trender som påverkar morgondagens kulturvanor

Med fokus på unga och äldre utforskar Myndigheten för Kulturanalys fem trender i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanor och kulturpolitik på sikt.

I rapporten ”Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys” visar Kulturanalys på tendenser som gäller utvecklingen av:

  • ett mer heterogent samhälle där t ex urbanisering och ökade inkomstklyftor ger olika förutsättningar för kulturvanor
  • en mer deltagarstyrd kultur där digitaliseringen gör att fler kan delta och påverka kulturen
  • ett bildsamhälle, där en förmåga att tolka bilder kommer att vara nödvändig
  • kultur som målgruppsanpassas och utformas baserat på dataanalys
  • filterbubblor och individanpassning av utbudet online, vilket gör att man får den typ av information och kultur som man redan känner till

I omvärldsanalysen diskuteras också fem konsekvenser för kulturpolitiken där insatser, samverkan mellan olika politikområden, och mer kunskap kan komma att behövas. Det handlar om att förebygga vita fläckar på kartan där ett kulturutbud saknas, ge fler tillgång till bredband, stärka äldres tillgång till kultur, arbeta för större mångfald, samt öka mediekunnigheten för att motverka filterbubblors negativa effekter.

Ladda ned publikationen via myndighetens webbsida
Se alla publikationer

 

Om: Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de  kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken.

 

AV: EVA HARRIE