Tre rapporter om norsk tv-marknad

| 24 november 2014

Här nedan länkar vi till tre rapporter som behandlar den norska tv-marknaden, dess aktörer, finansiering, innehåll och uppdrag.

 

Analyse av modeller for finansiering av NRK AS
Rapport fra Menon Business Economics til Kulturdepartementet. I utredningen vurderes fire ulike ikke-kommersielle finansieringsmodeller: Lisens, husholdningsavgift, skattefinansiering basert på økt inntektsskatt og øremerket skattefinansiering basert på en såkalt koppskatt. [Nov 2014]
Les mer og last ned rapporten her

 

Sammenhengen mellom NRKs satsing på bredt innhold og NRKs mulighet til å oppfylle sitt mandat
På oppdrag for NRK har Oslo Economics utredet sammenhengen mellom NRKs satsing på bredt innhold og NRKs mulighet til å oppfylle sitt mandat. [Nov 2014]
Last ned rapporten her (PDF)

 

 

TV-markedet – Private versus offentlige aktører
I denne rapporten drøftes samspillet mellom offentlige og private kringkastere i TV-markedet. Rapporten er publisert av SNF, Samfunns- og næringslivsforskning, som er en del av fagmiljøet ved Norges Handelshøyskole . Oppdragsgiver er TV 2 Gruppen. [Okt 2014]
Les mer og last ned rapporten her