NYHET | 3 jan 2018

Topp-fem mest lästa nyheter 2017

Svenskarnas medieanvändning, nordbornas tv-vanor och ett specialnummer av tidskriften Nordicom Review finns bland 2017 års nyhetshöjdpunkter. Vi firar in det nya året med en topp-lista och en återblick på de fem mest lästa nyheterna under 2017. 

 1. Nordicom- Sveriges Mediebarometer 2016
  Under våren släpptes 2016 års mediebarometer som blev den 38:e i ordningen. I nyheten rapporterade vi om några resultat från årets undersökning, som bland annat visade att användningen av medier på internet fortsatte att öka. 
 2. Tv-tittande i Norden 2016 
  Vi sammanställde 2016 års tv-data från de nationella mätinstituten i de nordiska länderna som bland annat visade att tittandet på linjär tv minskade medan webb-tv ökade. 
 3. Reuters’ Institute Digital News Report 2017: några nordiska trender
  Under sommaren släppte Reuters’ Institute rapporten Digital News Report 2017 och vi rapporterade om några nordiska trender, till exempel var nordborna bland de mest villiga att betala för nyheter online. 
 4. Nordicom Review Special Issue: Being Old in the Age of Mediatization 
  Årets första specialnummer av tidskriften Nordicom Review handlade om mediedynamik i äldre människors liv och hur den dynamiken påverkar uppfattningen av ålder och åldrande. 
 5. Radiolyssnandet i Norden 2016 
  Vi sammanställde också nordiska radiodata från 2016. Den visade bland annat att sju av tio nordbor lyssnar på radio varje dag, och att radiolyssnandet i Norden därmed håller sig på en stabil nivå.

 

Läs alla nyheter från 2017 

 


Listan bygger på nyheter som publicerades december 2016 – december 2017. 


 

---

MIA JONSSON LINDELL 

 

 

Följ Nordicom

        

Om Kakor