NYHET | 18 jan 2021

Topp fem-listor: De mest lästa nyheterna och publikationerna 2020

Topp fem mest läst 2020

Teknikjättarnas makt över medierna, krispaket till Nordens medier under coranapandemin, jämställdhet i nyhetsmedierna och svenskarnas medievanor är bland det mest lästa innehållet från Nordicom 2020. Här listar vi förra årets höjdpunkter.

 

Topp fem nyheter 2020

 

1. Digital dagstidning dominerar och de flesta ser rörlig bild – här är de 13 viktigaste resultaten från Mediebarometern 2019

Under våren presenterade Nordicom resultaten från den senaste Mediebarometer-undersökningen. Den visar bland annat att den svenska befolkningen lade mer än sex timmar på olika typer av medier en genomsnittlig dag under 2019. Åtta av tio använde sociala nätverkstjänster och två av tre läste dagstidning en vanlig dag. (Publicerad 29 maj 2020)

Ännu en Mediebarometer-nyhet fanns bland de mest lästa:

2. De globala teknikjättarnas makt över medierna

Globala teknikföretag, med Google och Facebook i täten, påverkar indirekt vilken journalistik som når de digitala medieanvändarna. I boken Silicon Valley och makten över medierna undersöker medieforskaren Carl-Gustav Lindén vilken typ av kontroll teknikjättarna har över nyhetsmedierna, vad denna makt får för konsekvenser och vad som behöver göras för att minska den. Boken är open access på Nordicoms webb. (Publicerad 14 dec 2020)

3. Så konsumerar nordborna nyheter på nätet – resultat från Digital News Report 2020

Norrmännen är bäst i världen på att betala för nyheter på nätet, medan finländarna litar på nyheterna i större utsträckning än andra. Det framkommer i den årliga studien från Reuters Institute for the Study of Journalism, som jämför nyhetskonsumtionen på nätet i 40 länder. Artikeln visar på fler nordiska resultat och tipsar om nationella analyser av nordiska medieforskare. (Publicerad 1 sep 2020)

4. Extra mediestöd som följd av Covid-19 (under april-maj)

Under våren 2020 presenterade politikerna i Norden en rad krispaket till medier som drabbats av coronapandemin. I april gjorde Nordicom en första sammanställning över det extra mediestödet (se ovan). (Publicerad 17 apr 2020)

En uppföljning om fortsatta åtgärder fick också många läsare:

5. Norden bäst i EU på digitalisering

Finland, Sverige och Danmark utgör ett digitalt toppkluster i EU. Det visar DESI 2020, EU-kommissionens index som varje år mäter medlemsländernas utveckling mot digital ekonomi och digitalt samhälle.Norge visar lika höga resultat som sina grannländer, men finns inte med på listan eftersom landet inte är med i EU. (Publicerad 26 jun 2020)

 

Mest lästa nyheterna på Nordicoms engelska sida 2020

 

1. World Press Freedom Index 2020

2. Updates on the changing global media landscape

3. EU digital index shows Nordics at the forefront

4. Media VAT in the Nordic countries – similarities and differences

5. The news media won’t reach gender equality for another 70 years
 

 

Topp fem publikationer 2020

1. Mediebarometern 2019
Red: Jonas Ohlsson

2. Comparing Gender and Media Equality Across the Globe: A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequences of Gender Equality in and through the News Media
Red: Monika Djerf-Pierre, Maria Edström

3. Silicon Valley och makten över medierna
Författare: Carl-Gustav Lindén

4. Universalism in Public Service Media. RIPE@2019
Red: Philip Savage, Mercedes Medina, Gregory Ferrell Lowe

5. The Global Audiences of Danish Television Drama
Red: Pia Majbritt Jensen, Ushma Chauhan Jacobsen

 

Topp fem Nordicom Review-artiklar 2020

1. Private Governance of Freedom of Expression on Social Media Platforms: EU content regulation through the lens of human rights standards
Rikke Frank Jørgensen and Lumi Zuleta
 

2. Mimicking News: How the credibility of an established tabloid is used when disseminating racism
Johan Farkas and Christina Neumayer

3. Landscape, Geopolitics, and National Identity in the Norwegian Thrillers Occupied and Nobel
Robert A. Saunders

4. Establishment versus Newcomers, Critical versus Administrative?: Sketching the structure of the Swedish field of media and communication studies
Johan Lindell

5. From Decoding a Graph to Processing a Multimodal Message: Interacting with data visualisation in the news media
Martin Engebretsen

 

Topp fem Nordic Journal of Media Studies-artiklar 2020

1. A Review of Formal and Informal Regulations in the Nordic Influencer Industry
Crystal Abidin, Kjeld Hansen, Mathilde Hogsnes, Gemma Newlands, Mette Lykke Nielsen, Louise Yung Nielsen and Tanja Sihvonen

2. Even in Sweden? Misinformation and elections in the new media landscape
Ralph Schroeder

3. Legitimising a Feminist Agenda: The #metoo petitions in Sweden 2017–2018
Karin Hansson, Malin Sveningsson, Hillevi Ganetz and Maria Sandgren

4. Media Literacy and the Emerging Media Citizen in the Nordic Media Welfare State
Michael Forsman

5. Factoring Size into the Equation: Media studies, politics, and small states
Jón Gunnar Ólafsson

 

---

CECILIE RAVIK