NYHET | 4 jan 2019

Topp fem: Här är våra mest lästa nyheter 2018

pyramid med text "topp fem"

Den mansdominerade mediebranschen, svenskarnas medievanor och en ny tidskrift som kommer att ges ut av Nordicom under 2019 finns bland de mest lästa nyheterna från året som gått. Vi listar nyhetshöjdpunkterna från 2018.

1. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017 
Under våren släpptes resultaten från 2017 års Mediebarometer som bland annat visade att nyhetsanvändningen börjar ta allt större plats på sociala medier. 

2. Medieföretagen är männens värld
I början av året publicerade vi en sammanställning av könsfördelningen i världens 100 största mediebolag. Denna visade på en betydande brist på kvinnor i ledande positioner hos alla 100 företag. 

3. Public Service Media in a Networked Society
Den åttonde boken i RIPE-serien, Public Service Media in a Networked Society, publicerades. Boken granskar nätverkssamhället i relation till public service-medierna. 

4. Coming in 2019: Nordic Journal of Media Studies
Vi släppte nyheten om att en ny tidskrift, the Nordic Journal of Media Studies, kommer att publiceras av Nordicom från och med 2019. 

5. Fyra rapporter om medie- och kulturvanor i Sverige
Myndigheten för press, radio och tv och Myndigheten för Kulturanalys publicerade en rad nya rapporter om svenskarnas konsumtion av medier, nyheter och kultur som vi skrev om. 

 

Mest lästa nyheterna på Nordicoms engelska sida 

1. Media is a male business 

2. Newspaper Trends in the Nordic Countries 

3. Media Trends in the Nordic Countries 1-2018 

4. The Nordics peak in in 2018 digital EU index 

5. New media policy guidelines in Finland 

 

 

Bläddra bland alla nyheter från 2018

 

---

MIA JONSSON LINDELL