Inspelningsstudio med föreläsare och moderator

Titta i efterhand: 15 tips på webbinarier om medier i Norden

| 25 januari 2021

Foto: Inspelning av webbinariet om nyhetsvanor och medieekonomi i Sverige i oktober 2020.
 

Missade du något spännande webbinarium under 2020? Ingen fara, du kan se det i efterhand! Här tipsar vi om nordiska webbinarier med fokus på medievanor, medieutveckling och journalistik.

Med pandemin blev det stopp för att träffas på konferenser och seminarier. I gengäld kan vi numera utan att resa följa intressanta presentationer och diskussioner på nätet. Ofta går det också att titta i efterhand.

Därför tipsar vi nu om ett urval nordiska webbinarier från 2020 – och några från januari 2021 – som fortfarande går att ta del av på olika plattformar. Utgångspunkten för de flesta är olika undersökningar och forskningsresultat.

Webbinarierna land för land

Danmark

 

Om barn och ungas digitala liv – utifrån ett hälsoperspektiv

Detta webbinarium handlar om barn och ungas digitala liv och eventuella effekter på relationer och gemenskap, stress, sömn och fysisk aktivitet. Sundhetsstyrelsens ”Center for sundhed og digitale medier” presenterar tillsammans med forskare kunskapen från fyra systematiska litteraturstudier.

 

Det sander til – konference om nyhedsørkener i Danmark

Webbinariet baseras på en rapport som granskar begreppet nyhetsöknar i ett danskt sammanhang. Rapportförfattaren Anders C. Østerby presenterar resultaten – bland annat en kraftig minskning av antalet lokalredaktioner och "ugeaviser" i Danmark – och diskuterar olika lösningar med representanter från mediebranschen. Medverkar gör även kulturminister Joy Mogensen. Webbinariet arrangerades av Syddansk Universitet 26 januari 2021.

 

Finland

 

Digital News Report 2020 – Finlands landrapport,
Uutismedia verkossa 2020 – Suomen maaraportti

I juni lanserades den internationella undersökningen Digital News Report på ett webbinarium hos Mediebranschens forskningsstiftelse.

Webbinariet inleds med en presentation på engelska av den internationella rapporten. Därefter presenterar Esa Reunanen, forskare vid Tammerfors universitet och ansvarig för den finska delen av undersökningen, resultaten i Uutismedia verkossa 2020 – Suomen maaraportti på finska.

 

Mediedagen – Mediapäivän webinaari
Om utmaningar för medieföretagen och journalistiken

Hur ska medieföretag agera för att överleva i en miljö som domineras av teknikjättar? Hur kan journalistiken förnyas? Vilka faktorer gör att medieföretag förändras? Detta diskuterades på Mediedagen, som arrangerades 28 januari 2021 av den finska mediebranschen.

Huvudtalare är Jeff Jarvis, amerikansk journalist och professor, vars synpunkter kommenteras av Elina Kukkonen, Alma Media, och Jussi Pullinen, Helsingin Sanomat. Mediedagen arrangeras varje år av Medieförbundet, Nyhetsmediernas förbund, Radiomedia, Grafiska Industrin, Tidskrifternas Förbund och Finlands Förlagsförening.

 

Norge

 

Hur har coronapandemin påverkat medieekonomin?

Den norska mediemyndigheten Medietilsynet presenterar samlade tal för medieekonomin 2019 samt utvecklingen under 2020 och diskuterar vad den medieekonomiska utvecklingen betyder för mediebranschen och medieutbudet. Seminariet utgår från rapporten Norsk medieøkonomi 2015–2019 som publicerades i slutet av november 2020.

 

Konferens om barn, unga och dataspel

Hur påverkas barn och unga av kommersiellt innehåll i dataspel, hur kan spel användas i skolan och vad betyder det egentligen att utöva e-sport? Och finns det hopp för unga människor som drar sig undan och "försvinner" i dataspel? Det var frågor i fokus på ”Dataspillkonferansen 2020”, som arrangerades av Medietilsynet i november.

 

Nordiske mediedager 2020

2020 års upplaga av Bergens årliga mediekonferens flyttade på grund av pandemin sina sessioner till nätet, där de fortfarande kan ses. Där får vi bland annat veta hur Spotify ska bli störst på podcast, om hur coronapandemin påverkar mediebranschen, och ta del av det årliga toppmötet mellan norska mediechefer. Nordiske mediedager arrangeras i maj varje år och även 2021 års konferens blir helt digital.  

 

Digital nyhetskonsumtion i Norge (Digital News Report 2020)

I juni lanserades den internationella undersökningen Digital News Report 2020 på ett webbinarium hos stiftelsen Fritt Ord. Hallvard Moe och Janne Bjørgen från Institutt for informasjons- og medievitenskap vid Universitetet i Bergen har ansvarat för den norska delen av undersökningen och har också genomfört den egna delundersökningen Nyhetsbruk: Nordmenns bruk av digitale nyheter 2020 om betalning för nyheter, desinformation, klimat, lokala nyheter och podcast.

Webbinariet presenterar både den internationella och norska undersökningen samt bjuder på en paneldebatt om coronakrisen och norska medier.

 

Medievanor i Norge – Deloittes årliga medievaneundersökning

Här presenteras huvudresultaten från Deloittes årliga undersökning om medievanor i Norge. Undersökningen, som genomförts av YouGov, har frågat 1 000 personer i åldern 14 till 82 år om deras medievanor vad gäller dagspress och nyheter, sociala medier, reklam, digitala enheter och plattformar, TV och strömmade tjänster, abonnemang och podcasts.

 

Medietilsynet: Har coronapandemin ändrat våra medievanor?

Medietilsynet presenterar resultaten från en rapport om norrmännens medie- och nyhetsanvändning. Rapporten Mediemangfold i et bruksperspektiv, som publicerades 29 januari 2021, analyserar data från en rad norska undersökningar och ingår i myndighetens mediemångfaldsräkenskap.

 

Sverige

 

Silicon Valley och makten över medierna

När Facebook och Google agerar påverkas medielandskapet, inte minst mediernas journalistik och affärslogik. Utifrån sin bok Silicon Valley och makten över medierna diskuterar medieforskaren Carl-Gustav Lindén tillsammans med norska och svenska medierepresentanter och medieforskare om teknikjättarnas makt över journalistiken, om hur beroendeförhållandet skulle kunna minska och om vikten av att fortsätta utveckla den journalistiska kvaliteten.

Webbinariet är ett samarrangemang mellan Nordicom, Medier & demokrati och norska NxtMedia.

 

Läget för journalistiken: Växer de vita fläckarna?

Institutet för Mediestudier följer utvecklingen för journalistiken i Sverige. Webbinariet "Växer de vita fläckarna utan journalistik?” utgår från Mediestudiers årsbok 2019/2020 med fokus på lokaljournalistiken (red. Gunnar Nygren).

På webbinariet får vi en bild av hur journalistiken har utvecklats i Sveriges kommuner, om hur kommunerna ser på journalistiken och hur resurserna utvecklats under pandemin. Dessutom ingår en mediepolitisk diskussion med fokus på lokal journalistik med representanter från riksdagspartier. Medverkar gör även kulturminister Amanda Lind.

 

Svensk medieutveckling: Ekonomi och användare

Här presenteras Svenska nyhetsvanor i normaltider och kristider samt Medieekonomi 2020, två rapporter i serien Medieutveckling från Myndigheten för press, radio och tv.

Ulrika Andersson på SOM-institutet visar hur svenskarnas nyhetsanvändning under de senaste tjugo åren flyttat från papper och tablå till digitala nyhetsmedier samt hur Corona-pandemin lett till en ökad efterfrågan på nyheter. Därefter berättar Jonas Ohlsson på Nordicom om medieekonomins utveckling: om globala teknikjättars dominans på reklammarknaden, om en ny botten för dagspressen och hur pandemin orsakat ett stort reklambortfall.

 

Svenskarnas medievanor 2019, resultat från Nordicoms Mediebarometer

Nordicom presenterar svenskarnas medievanor utifrån den årliga undersökningen Mediebarometern 2019: Vilka är de stora trenderna? Hur skiljer sig medievanorna i storstad och landsbygd? Hur digitala är de svenska pensionärerna och vilka är de? Och hur såg svenskarnas nyhetsanvändning ut under pandemins första månader år 2020?

 

Svenskarna och internet 2020

Internetstiftelsen presenterar svenskarnas internetvanor 2020 och hur de förändrats under pandemin utifrån sin undersökning Svenskarna och internet 2020, som publicerades i december. Dessutom intervjuas representanter för gymnasieelever och studenter, distansarbetare samt pensionärer om hur just dessa gruppers internetvanor påverkats av pandemin.

---

 

EVA HARRIE

Översikten är gjord i samarbete med Nordicoms nordiska statistiknätverk