Telekomrapport: Uppåt för snabba bredband i Norden

NYHET | 11 november 2020

Omslag nordisk-baltisk telekomrapport 2019

Fast telefoni minskar kraftigt, medan antalet mobilabonnemang ligger stilla i Norden. Samtidigt ökar fiberabonnemangen och bredbandens hastighet. Det är några insikter från den senaste rapporten om de nordiska och baltiska telekommarknaderna.

De nationella regleringsmyndigheterna i Norden och Baltikum publicerar varje år en rapport med jämförande data från ländernas marknader för telekommunikation. Den senaste rapporten innehåller resultat från 2014 till 2019. Här nedan lyfter vi några 2019-resultat från de fem nordiska länderna.

Flest mobilabonnemang i Finland, mest mobilprat i Sverige

Finland har fortsatt flest antal mobilabonnemang per invånare (1,7 jämfört med 1,1-1,4 i övriga Norden), men är det enda landet där antalet samtalsminuter i mobilen minskar.

Sverige har flest antal samtalsminuter i mobilen per invånare, 293, följt av Norge med 228 minuter per invånare. Generellt har antalet mobilabonnemang i Norden legat kvar på samma nivå under 2019.

Störst konsumtion av mobildata i Finland

Även om konsumtionen av mobildata ökar i alla nordiska länder, har Finland nästan tre gånger så hög mobildataanvändning (36,3 Gbyte per invånare och månad) som Danmark på andra plats (13,2 Gbyte per månad). Populära mobilabonnemang med obegränsad datamängd är en förklaring till att Finland drar iväg.

Fortsatt tapp för fast telefoni i Norden

Antalet abonnemang på fast telefoni och antalet fasta samtalsminuter minskar stadigt i Norden. Finland och Norge har lägst antal abonnemang (5 respektive 8 per hundra invånare) medan Island har högst (32). Finland har även lägst antal fasta samtalsminuter (5 minuter per invånare och månad) och Island högst (43 minuter). På Island finns planer på att gradvis övergå helt till ip-baserad teknik och släcka PSTN-nätet.

Sverige störst på snabbt bredband, Finland på mobilt

Abonnemangen på snabbt bredband med minst 100 Mbit/s ökar över hela Norden. Med 32 abonnemang per hundra invånare tar Sverige täten, följt av Island med 26 abonnemang per hundra. Fiberabonnemangen ökar i alla nordiska länder, vilket bidrar till stadigt ökande uppladdningshastigheter för fast bredband.

Situationen för fast bredband är dock likartad i Norden. Flest abonnemang har Danmark och Norge har flest abonnemang (44 och 42 per hundra invånare), men följs tätt av Sverige och Island (39 och 38), medan Finland släpar efter med 33 abonnemang per hundra invånare.

När det gäller mobila bredbandsabonnemang (enbart mobildata) ligger däremot Finland i topp med 38 abonnemang per hundra invånare. Det betyder att om man adderar mobila och fasta bredbandsabonnemang, leder Finland med 71 bredbandsabonnemang per hundra invånare, följt av Danmark med 63.

Norge och Island investerar mest

Under 2019 investerade Norge 231 euro per invånare i infrastruktur för elektronisk kommunikation (tangible fixed assets), vilket var den högsta investeringsnivån i de nordiska länderna och en markant ökning från förra året. Island, som förra året toppade listan, minskade sina investeringar till 213 euro per invånare, vilket gör att de två länderna i toppen närmar sig varandra. Danmark, på en solid mittenplats med 199 euro, visar också en markant ökning från förra året. Sverige på fjärde plats (132 euro) minskade sina investeringar för tredje året i rad, och även Finland (89 euro) investerade något mindre under 2019.

När det gäller intäkter intar Norge fortsatt första plats med 408 euro per invånare (intäkter från mobila och fasta samtalstjänster samt bredband). De övriga länderna ligger alla på samma nivå, runt 350 euro per invånare, och alla visar på en svag minskning under 2019.

 

Läs rapporten och ta del av den nordiska statistiken

Nordic Baltic Telecommunications Market – databas och dokument

Ladda ner: Nordic Baltic Telecommunications Market 2019 (pdf 1,1 Mb)

Pressmeddelanden/nyheter från nationella myndigheter 30 september 2020

Finland: En betydande del av alla mobildata som överförs i Norden och Baltikum slukas i Finland
Island: Ný tölfræðiskýrsla fyrir árið 2019 um fjarskiptanotkun á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndunum
Norge: Norge på topp i Norden i antall private abonnement med fast bredbånd
Sverige: Sverige fortsatt i fibertopp bland grannländerna

Vill du veta mer om de olika ländernas telekommarknader?

Ta del av myndigheternas nationella rapporter och statistik för 2019: Länkar finns i denna pdf från Nordicom (177 KB)

 

Om rapporten: Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2019, som publicerades 30 september 2020, innehåller data för de fem nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen. Rapporten publiceras årligen av regleringsmyndigheterna på telekomområdet i de åtta länderna och presenterar utvecklingstrender för de enskilda länderna till och med 2019.

 

---

KRISTIN CLAY
Svensk översättning och faktablad: Eva Harrie

NYHET