Telekomrapport: Mobil datatrafik ökar i Norden

NYHET | 11 december 2019

Omslag telecommunications market report
Nordborna lägger allt mindre tid på att prata i mobilen. Samtidigt skaffar sig allt fler snabbt bredband och använder mer data i de mobila näten. Det är några resultat från den nordiska telekommunikationsrapporten för 2018.

De nationella telekommyndigheterna i de nordiska och baltiska länderna publicerar varje år jämförande statistik om elektronisk kommunikation. Här nedan är några resultat som jämför marknaderna i de fem nordiska länderna.

Störst konsumtion av mobildata i Finland
Med 1,7 mobilabonnemang per invånare tar Finland täten i Norden. De övriga nordiska länderna kommer en bra bit efter med 1,1–1,4 abonnemang per invånare.

Datatrafiken i de mobila näten ökar i alla länder. Finland konsumerar mest data i mobilnäten, 30,7 Gbyte per invånare och månad, vilket är mer än tre gånger så mycket som Danmark, som kommer tvåa med 10,1 Gbyte per månad.

En förklaring till den höga användningen av datatrafik i Finland är populära mobilabonnemang som har obegränsad datamängd. Däremot skickar finländarna minst antal sms-meddelanden (29 sms per person och månad), mindre än hälften jämfört med svenskar (67 sms per person och månad), danskar (76) och norrmän (77).

Sverige är det enda nordiska land där antalet samtalsminuter i mobilen ökar. I övriga Norden minskar samtalstiden i mobilen.

Fast bredband mest utbrett i Danmark, snabbt bredband i Sverige
När det gäller fasta bredbandsabonnemang är Danmark i topp med 0,44 abonnemang per person. Om man inkluderar mobila bredbandsabonnemang (enbart mobildata) leder dock Finland med 0,72 abonnemang per person, följt av Danmark med 0,64 abonnemang.

Under 2018 ökade antalet snabba bredbandsabonnemang (100 Mbit/s) i alla fem nordiska länder. I Sverige finns det flest abonnemang, 0,29 abonnemang per invånare. Island följer tätt efter med 0,24 per invånare.

Island investerar mest – Norge tjänar mest
På Island investerades 247 euro per person i infrastruktur för elektronisk kommunikation (tangible fixed assets) under 2018. Norge hade den näst högsta investeringsnivån (189 euro), följt av Danmark (162 euro) och Sverige (152 euro) . Finland, som investerade minst (95 euro per person), var dock det enda nordiska landet som utöver Island ökade sina investeringar från förra året.

Intäkterna från mobila och fasta samtalstjänster och bredband var högst i Norge med 446 euro (justerat för köpkraft). De övriga nordiska ländernas intäkter sträckte sig från 361–380 euro.

Läs mer:
Nordic Baltic Telecommunications Market – rapport och databas
Ladda ner: Nordic Baltic Telecommunications Market 2018 (pdf 1,3 Mb)

Pressmeddelanden från nationella myndigheter (5 sep. 2019):
Transport- och kommunikationsverket Traficom: Finland i täten för mobilutvecklingen i Norden – fasta nätet släpar efter
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: Suomi Pohjoismaiden kärjessä mobiilikehityksessä – kiinteä verkko laahaa perässä
PTS: Sverige i nordisk fibertopp

 

Om rapporten: Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2018 innehåller data för de fem nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen. Rapporten, som publiceras årligen av regleringsmyndigheterna på telekomområdet i de åtta länderna, visar på utvecklingen till och med 2018.

 

---

KRISTIN CLAY

Svensk översättning: Eva Harrie

 

NYHET