NYHET | 30 sep 2014

Sveriges sämsta dagstidningsår

2013 blev det sämsta året i modern tid för svensk dagspress med fallande upplagor och intäkter. Den ekonomiska nedgången beror framför allt på minskande annonsintäkter. Det visar rapporten Dagspressens ekonomi 2013 från Presstödsnämnden.

Den svenska dagspressen går igenom en kris. Branschens vinstnivåer har varit på nedgång sedan 2011 och utvecklingen förstärktes ytterligare under 2013. Totalt sett sjönk dagspressens intäkter med omkring fem procent, eller cirka 900 miljoner kronor.

Nedgången beror till största del på minskad annonsförsäljning i papperstidningarna. Även om dagspressens annonsförsäljning på nätet växer snabbt, kompenserar inte tillskottet för minskningen av annonsering på papper. Nätförsäljningen är dessutom ojämnt fördelad. Rapporten uppskattar att cirka hälften av dagspressens annonsintäkter från internet går till kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, framför allt den förra.

Minusresultat
Hos tidningar utan presstöd landade den genomsnittliga rörelsemarginalen på -0,8 procent. Det är första gången som resultatet för den här tidningsgruppen hamnat på minus under de 38 år som Presstödsnämnden analyserat utvecklingen. För gruppen landsortstidningar med driftsstöd är situationen särskilt bekymmersam. Även med driftsstödet inkluderat, slutade den samlade rörelsemarginalen för denna grupp på -9,0 procent. 

Stampen och Bonnier störst bland tidningsgrupper
De två största tidningsutgivarna är Stampen-gruppen och Bonniers tidningsdivision, med 24 respektive 21 procent av branschens totala intäkter. På tredje plats kommer Schibstedgruppen med en andel på 15 procent. På fjärde plats låg Norrköpings Tidningars Media med en andel på 9 procent. Det betyder att de två största tidningsgrupperna stod för 45 procent av branschens intäkter och de fyra största för 69 procent.

Ladda ned rapporter via Presstödsnämndens hemsida

Direktlänk till Dagspressens ekonomi 2013 (pdf)

Om rapporten: Presstödsnämnden gör varje år en genomgång av svenska tidningsföretags årsredovisningar och analyserar utvecklingen i rapporten Dagspressens ekonomi. I Dagspressens ekonomi 2013 medverkar bland annat Jonas Ohlsson, medieforskare på Nordicom. Rapporten är den 38:e i ordningen.

 

AV: EVA HARRIE