NYHET | 4 jun 2015

Svenskt medieutbud 2014

Runt 70 procent av det samlade utbudet i SVT1 och SVT2 är nationella produktioner. I TV4 är cirka hälften av programmen svensk-producerade, medan övriga reklam-tv-kanaler domineras av program från USA och Storbritannien. Samtidigt tablålägger flera kanaler sina svenska program på bästa sändningstid. Det framgår av rapporten Svenskt medieutbud 2014 från Myndigheten för radio och tv.

Hur ser utbudet ut i enskilda mediekanaler och vilka likheter och skillnader finns dem emellan? Hur har programutbudet utvecklats över tid och hur ser mångfalden ut? Det är några frågor som söker svar i rapporten Svenskt medieutbud 2014 som beskriver innehållet i de största tv-kanalerna, ett urval play-tjänster, public service-radions kanaler samt de två stora kommersiella radionätverken det senaste året och över tid.

Är tv-kanalerna informations- eller underhållningsinriktade?
TV-kanalernas programprofiler bestäms med utgångspunkt i hur utbudet fördelas på 19 större programområden. Redan utifrån de tre största kategorierna för respektive kanal (se tabell) framgår underhållningsprofilen i reklam-tv-kanalerna jämfört med de bredare public service-kanalerna.  

De tre största programkategorierna i åtta kanaler, andel av sändningstid i respektive kanal (procent)

Not: Reality motsvarar rapportens kategori Övrig verklighetsunderhållning. Här ingår inte Dokusåpor som är en egen kategori.
Källa: Svenskt medieutbud 2014 (s. 23), Myndigheten för radio och tv

Ser vi till hela utbudet är Kanal 5, TV6 och TV8 rena underhållningskanaler. I public service-kanalerna SVT1s och SVT2s sammanlagda programutbud är det informationsinriktade utbudet större än det underhållningsinriktade (61 procent information, 39 procent underhållning och sport). Kanalmässigt är SVT2 mer inriktat mot information (78 procent) och SVT1 mer mot underhållning och sport (52 procent). TV4s utbud består av en tredjedel informationsinriktat innehåll och två tredjedelar underhållningsinriktat.

Svenska tv-program på primetime
Störst andel nationella program visas i SVT. Andelen svenskproducerade program i SVTs två huvudkanaler är 73 respektive 66 procent. Norden-producerat, inklusive Sverige, står för 77 respektive 80 procent. I TV4 är närmare hälften av utbudet svenskproducerat. För övriga reklam-tv-kanaler i undersökningen är andelen svenskproducerade program från 1 procent (TV6) till 18 procent (Sjuan), medan övervägande delen av programmen är engelskspråkiga från USA och Storbritannien. Nordiska program i reklamkanalerna är noll procent, med undantag för Sjuan med tre procent.

Tydligt är att de nationella programmen tablåläggs på bra sändningstid, i TV4 är 70 procent av utbudet på bästa sändningstid svenskproducerat och i Sjuan, som tillhör TV4-gruppen, 47 procent.

Svenskproducerade programs andel av det totala tv-utbudet samt utbudet på bästa sändningstid 2014 (andel av sändningstid, procent)


Not: Bästa sändningstid motsvarar program med starttid kl 19.00-21.59. För Barnkanalen som inom det tidspannet sände knappt sex timmar per vecka 2014 redovisar vi bara totalen.
Källa: Svenskt medieutbud 2014 (s. 24), Myndigheten för radio och tv

 

Sport, fakta och verklighetsunderhållning störst i play-tjänsterna
Syftet med att undersöka play-tjänsterna är att jämföra utbudet med det som respektive tv-kanal sänder under samma urvalsvecka. Det är bara tv-kanalernas utbud som kan ses utan kostnad som undersöks. Störst programutbud har SVT play med 120 timmar/vecka, jämfört med 54 timmar i TV4 play. TV3 play och Kanal5 erbjuder 13 respektive 9 timmar i veckan i sitt gratis play-utbud. De svenska programmen dominerar i samtliga fyra play-tjänster; i reklamkanalerna betydligt mer än i deras respektive huvudkanal. Här spelar begränsade rättigheter för vidaresändning i play-tjänster in.

De största programområdena i SVT play är sport och faktaprogram (25 respektive 22 procent), medan reklam-tv-kanalerna domineras av verklighetsunderhållning i olika former (två tredjedelar av innehållet i Kanal 5 play och nästan hälften av utbudet i TV3 play). Balansen underhållningsinriktat respektive informationsinriktat stämmer väl överens med tv-kanalernas utbudsprofil.

Radio sänder dygnet runt
Med undantag för SR P1, sänder de undersökta radiokanalerna hela dygnet. I de kommersiella radionätverken Rix FM och Mix Megapol dominerar blandprogram (musik varvat med prat) och musikprogram, medan Sveriges Radios kanaler (public service)  har tydligt åtskilda programprofiler. P1 domineras av nyhetsprogram (33 procent) och ett faktainriktat programutbud, SR P2 av klassisk musik och minoritetsprogram, P3 av ett ungdomsinriktat utbud inom olika programområden, och P4 präglas av ett lokalt utbud som varvar nyheter, prat och musik, och på kvällar och helger sport.

Här kan du ladda ned Svenskt medieutbud 2014

Tabeller från Nordicoms tabelldatabas med data från rapporten (excel):
Utbudet i svensk television, sändningstid i timmar per vecka 1982/83-2014
De fem största tv-kanalernas programprofil samt ytterligare fem kanaler 2014
Produktionsursprung i de fem största tv-kanalerna 1998-2014 samt SVT Barnkanalen och Kunskapskanalen 2006-2014

Om undersökningen: Rapporteringen om svenskt medieutbud är en del i Myndigheten för radio och tv:s uppdrag att följa och rapportera om hur programutbudet i svenska medier utvecklas. Syftet är att skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk television och radio. Rapporterna har kommit ut årligen sedan 1998 och gällde från början endast tv-kanalernas utbud. Från och med 2012 ingår tv-kanalernas play-tjänster samt Sveriges Radios kanaler och från 2013 även Rix FM och Mix Megapol. Samtliga undersökningar har genomförts av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) under ledning av professor Kent Asp. Rapporter från och med 2009 finns tillgängliga på myndighetens webbsida.

 

AV: EVA HARRIE