Svenskarna väljer professionella nyhetsmedier i kristider

Pressmeddelande
 | 19 maj 2022
Nyhetskonsumtionen ökade kraftigt under pandemins första år och visar inga tecken på att avta, det visar 2021 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har svenskarnas konsumtion av nyheter uppnått nya rekordnivåer enligt preliminära resultat.

2021 låg den samlade dagliga användningstiden för medier kvar på de kraftigt förhöjda nivåer som uppmättes under det inledande pandemiåret 2020 – sammanlagt i snitt 7 timmar per person. Svenskarna fortsatte också att ägna mer tid åt nyheter än vad de gjorde innan pandemin. 

- Under de två pandemiåren har befolkningens konsumtion av professionella nyhetsmedier ökat, och vi ser inga tecken på att den är på väg att sjunka tillbaka. Nyhetskonsumtionen via sociala medier har däremot inte ökat och ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom. 

Sveriges Television (SVT) var den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet, 53 procent av svenskarna tog del av nyheter från SVT en genomsnittlig dag 2021. Två av tre läste en dagstidning, de flesta i digital form, och hälften av befolkningen hade en prenumererad dagstidning i hushållet. 

- Tidigare såg vi en trend där viljan att betala för nyheter minskade, men den utvecklingen verkar ha vänt. Under pandemins första år började allt fler prenumerera på dagstidningar och den utvecklingen fortsätter under 2021, säger Ulrika Facht.

Nya toppnivåer efter Rysslands invasion av Ukraina

Preliminära siffror från februari, mars och april 2022 visar att nyhetskonsumtionen ökade ytterligare efter krigsutbrottet i Ukraina, från den redan höga pandeminivån. SVT och TV4 ökade mest, med 4 procentenheter vardera. För de sociala nätverken syntes däremot inte samma tendens. Andelen som tar del av nyheter via Facebook minskade till exempel med 3 procentenheter jämfört med 2021. 

- På ett allmänt plan visar våra siffror att vi i första hand vänt oss till professionella nyhetsmedier både under pandemin och under kriget i Ukraina, säger medieforskare Tobias Lindberg vid Nordicom. 

Det ökade användandet av nyhetsmedier i kristider syns ännu tydligare nu, i jämförelse med tiden innan pandemin. 

- Jämför vi de preliminära resultaten från i år med hur det såg ut före pandemin, 2019, ser vi betydande räckviddsökningar för de professionella nyhetsförmedlarna. SVT har ökat sin dagliga räckvidd mest och det med 11 procentenheter, säger Tobias Lindberg. 

Läs rapporten

Rapporten Mediebarometern 2021 går att ladda ner gratis från Nordicoms webbplats:

Läs en sammanställning av de viktigaste resultaten:

Se en direktsänd presentation: 

På Nordicoms webbplats sänds kl. 13:15 - 14:15 en presentation av de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2021. Vi presenterar också preliminära resultat från Mediebarometern 2022 som visar hur Rysslands invasion av Ukraina påverkat nyhetskonsumtionen och ger en exklusiv analys om bokens ställning hos den svenska befolkningen.

Om Mediebarometern 2021

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2021 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av Kulturdepartementet. Undersökningen genomförs i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group.

Områden :