Svenskarna och internet: Så ändras svenskarnas medievanor

NYHET | 5 oktober 2018

Användningen av sociala medier och digitala medieplattformar fortsätter att öka. Samtidigt finns det tydliga skillnader mellan olika generationer. Det framkommer i rapporten Svenskarna och internet 2018, som Internetstiftelsen i Sverige presenterade i början av oktober.

Svenskarna och internet 2018 handlar om digitala vanor och internet-användning. Här nedan lyfter vi fram några resultat om medieanvändning på traditionella och digitala plattformar.

Digitala dagstidningar
Antalet tidningsprenumerationer minskar. Även om allt fler prenumererar
på en digital dagstidning, kompenserar det inte för minskningen av antal tidningsprenumerationer på papper.

I år är andelen dagliga läsare av digitala dagstidningar fler än andelen dagliga läsare av papperstidningar. Äldre håller kvar vid sin papperstidning i högre utsträckning än yngre. Det är också bara bland personer som är 66 år och äldre som över hälften dagligen läser en dagstidning på papper (se figur nedan).


Anm: Internetanvändare är befolkningen som i enkäten uppger att de använder internet någon gång. | Källa: Svenskarna och internet 2018

Plattformar för rörlig bild
Allt fler väljer att ta del av tv-innehåll när de själva vill.  Även om andelen tittare på vanlig tablå-tv fortfarande är störst, börjar de olika plattformarna för rörlig bild närma sig varandra, det vill säga att andelen tittare på tablå-tv minskar något och andelarna som ser på Youtube och play-tv-tjänster ökar. Särskilt stark är ökningen för play-tv-tjänster, medan tillväxttakten för Youtubetittandet börjar stanna upp.

Tittandet på rörlig bild varierar stort i olika ålderskategorier. Nästan alla internetanvändare under 45 år tittar på Youtube, och bland 16-25-åringarna tittar två tredjedelar på Youtube dagligen. Personer i åldern 26-45 år tittar mer på play-tv-tjänster än övriga åldersgrupper, även om traditionell tv fortfarande är störst. Från 46 år och uppåt dominerar tittandet på traditionell tv (se figur nedan).


Anm: Internetanvändare är befolkningen som i enkäten uppger att de använder internet någon gång. | Källa: Svenskarna och internet 2018

Radio och musiktjänster på internet
Dagligt lyssnade på linjär radio via radioapparat är fortfarande vanligast, men andelen som lyssnar på radio via internet ökar sakta liksom poddradiolyssnandet. Andelen dagliga lyssnare på Spotify ökar stadigt.

Även när det gäller lyssnande är det stora variationer mellan olika åldersgrupper. Spotify dominerar bland personer under 46 år, medan linjär radio är klart störst bland personer över 45 år. Intressant är att bland 16–25-åringarna är det fler som lyssnar på poddradio än på en radiostation på internet (se figur nedan).


Anm: Internetanvändare är befolkningen som i enkäten uppger att de använder internet någon gång. | Källa: Svenskarna och internet 2018

 

Svenskarna och internet 2018: Ta del av fler resultat och ladda ner rapporten

 

Om undersökningen: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internet-användning som genomfördes första gången år 2000. Huvudman för studien är Internet-stiftelsen i Sverige (IIS).  I årets undersökning är det 1790 personer (59 %) som deltagit i undersökningen via webbenkät och 1267 (41 %) per telefon. Läs mer om undersökningen

 

---

KARIN HELLINGWERF

NYHET