Svenskarna och internet: Pensionärer alltmer digitala

NYHET | 30 oktober 2017

Svenska pensionärer använder internet i allt högre utsträckning. Yngre använder visserligen nätet oftare, men nu visar undersökningen Svenskarna och internet 2017 för första gången att en majoritet (56 procent) bland dem som är över 75 år använder internet.

Den årliga undersökningen, som presenterades av Internetstiftelsen i Sverige i oktober, anlägger ett brett perspektiv på svenskarnas internetvanor och aktiviteter online. Här nedan lyfter vi ut några resultat om nätanvändningen hos främst den äldre befolkningen.

Fler pensionärer på nätet
Att fler pensionärer använder internet är en naturlig utveckling, eftersom en allt större andel av dagens pensionärer varit yrkesverksamma när internet blev vardag i både hemmet och på jobbet. Den digitala klyftan när det gäller internettillgång går därför inte längre mellan pensionärer och övriga befolkningen, utan mellan äldre pensionärer över 75 år och övriga.

Källa: Svenskarna och internet 2017

Bland personer mellan 66 och 75 år har nästan alla tillgång till internet och bland personer som är äldre än så har knappt sju av tio tillgång till nätet. 54 procent i åldersgruppen över 75 år har en egen dator, 33 procent har en smart mobil och 24 procent har en surfplatta.

Äldre personer använder inte internet dagligen lika ofta som yngre, och de har heller inte samma vana att dagligen använda internet i mobilen som yngre. Drygt hälften av 65-75-åringarna använder internet i mobilen, medan var femte person i åldrarna 75 år och uppåt använder internet i mobilen.  Bland ungdomarna använder nästan alla internet i mobilen på daglig basis.

Fyra av tio nätanvändare läser tidningen digitalt
I takt med att användningen av internet ökat tar allt fler del av digitala versioner av de traditionella medierna. Den digitala dagstidningen läses dagligen av 40 procent av internetanvändarna. I åldersgruppen 45 till 55 år är den dagliga dagstidningsläsningen på internet störst, 56 procent.

Bland internetanvändande pensionärer 66 till 75 år läser fyra av tio dagstidningen på internet,  och bland dem över 75 år läser en tredjedel dagstidningen på nätet.

Facebook ökar bland äldre
Användningen av Facebook fortsätter att öka. Över hälften av internet-användarna använder Facebook dagligen.  Andelen ökar i alla åldrar utom bland de yngre. Bland pensionärer mellan 66 och 75 år använder 38 procent Facebook dagligen och bland dem som är över 75 år använder var fjärde Facebook dagligen .

Källa: Svenskarna och internet 2017

Den vanligaste Facebookaktiviteten bland internetanvändare upp till oh med 65 år är att använda meddelandetjänsten Messenger.  Vanligast är det bland 16-25-åringarna. Bland dessa använder 95 procent Messenger. Bland dem som är över 75 år använder 40 procent Messenger.

När det gäller att använda Facebook för att läsa nyheter märks ingen större skillnad mellan olika åldersgrupper. Oavsett ålder läser ungefär hälften av användarna nyheter. Bland pensionärerna är andelen som tar del av nyheter via Facebook högre än andelen som använder Messenger.

 

Ta del av fler resultat och ladda ner rapporten här

Om undersökningen: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internetanvändning och genomfördes första gången år 2000. Huvudman för studien är Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Intervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Statistiken bygger på svar från 1 827 personer via webbenkät och 1 357 via telefon mars-april 2017.

Läs mer: Så här görs "Svenskarna och internet".

 

---

KARIN HELLINGWERF

 


Läs mer om äldre och medier: Under det senaste halvåret har  två vetenskapliga tidskrifter publicerat nya utgåvor om äldre och medier. Här finner du Nordicom Reviews senaste utgåva Being old in the age of mediatization och danska Mediekulturs senaste nummer Growing old with and via media. (EH)

 

NYHET