NYHET | 10 nov 2016

Svenskarna och internet 2016

Svenskarna tillbringar nu nästan ett dygn online varje vecka. Dessutom har internet blivit svenskarnas viktigaste informationskälla. Det visar undersökningen Svenskarna och internet 2016 från Internetstiftelsen i Sverige (ISS).

Andelen svenskar med tillgång till internet har i flera år legat stabilt på strax över 90 procent. Men tiden som ägnas åt internet ökar fortfarande.

Undersökningen visar att svenskarna lägger nästan 24 timmar på nätet varje vecka, en ökning med drygt två timmar sedan förra året. Unga män i åldern 16-25 år är särskilt aktiva med över 40 timmars internettid i veckan. Förklaringen ligger i ökad tillgång till mobila enheter som smarta mobiler och surfplattor.

Stabila mediemönster
Alltmer medieanvändning sker online, även om förflyttningen till nätet går relativt långsamt. Mönstren i mediekonsumtionen är också olika bland äldre och yngre.

De äldre håller emot och är trogna de traditionella formaten; de läser papperstidningar, ser på tablå-tv och lyssnar på traditionell radio. Ungdomar ser visserligen fortfarande på tablå-tv och lyssnar på radio, men tittar även regelbundet på play-tjänster och föredrar att läsa dagstidningar på nätet.

Alltfler söker nyheter på nätet
Halva befolkningen söker efter nyheter på nätet varje dag. I åldersgruppen 26-55 år är det två tredjedelar som dagligen söker nyheter på internet.

År 2016 gick internet dessutom om tv som svenskarnas viktigaste källa till information. Nästan 6 av 10 svenskar anser att internet är viktigt eller mycket viktigt som allmän informationskälla. Bland ungdomar mellan 16-25 år är Facebook en viktigare nyhetskälla än tv, radio och dagstidningar.

Det vanligaste sättet att ta del av nyheter online är via datorn, men för de som dagligen söker nyheter är den smarta mobilen vanligast.

 

Ta del av fler resultat och ladda ned rapporten här

 

Om undersökningen: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internetanvändning och genomfördes första gången år 2000. Årets undersökning pågick från februari till april. Huvudman för studien är Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen.

 

AV: KARIN HELLINGWERF & EVA HARRIE