NYHET | 16 nov 2015

Svenskarna och internet 2015

Över 90 procent av den svenska befolkningen har tillgång till internet och i genomsnitt använder svensken internet tre timmar om dagen. Nästan åtta av tio använder sociala medier, alltfler tittar på film och tv på webben och även fler betalar för strömmade tjänster. Det framgår av rapporten Svenskarna och internet 2015 från Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

Enligt Svenskarna och internet 2015 ökar tiden vi tillbringar på nätet i alla åldersgrupper, utom för pensionärerna. Allra störst är ökningen hos de unga, vilket bland annat förklaras av en ökad användning av smarta mobiler och surfplattor.

Men också pensionärerna använder smart mobil och surfplatta i allt större utsträckning. Nära hälften av 66-75-åringarna har en smart mobil och en dryg tredjedel har en surfplatta, i båda fallen en ökning med 10 procentenheter sedan förra året.

Sociala medier fortsätter växa
På fem år har antalet besökare på sociala nätverk ökat från 53 procent av internetanvändarna 2010 till 77 procent 2015. Facebook är det sociala nätverk som dominerar och hela 70 procent av internetanvändarna använder Facebook någon gång. Instagram används av 40 procent av internetanvändarna, en ökning från 28 procent 2014. Drygt 20 procent använder Twitter och lika många använder Linkedin respektive Snapchat.

Kraftig ökning för filmtittande på nätet
Förra året växte musiklyssnandet på webben stort. År 2015 är det istället filmtittandet som ökat. 45 procent av internetanvändarna tittar på film, video och tv på webben minst någon gång i veckan, en ökning från 30 procent 2014. 70 procent uppger sig titta någon gång. Den vanligaste källan till rörlig bild på nätet är Youtube och därefter kommer tv-kanalernas play-tjänster.

60 procent av internetanvändarna lyssnar på musik via internet varje vecka (57 procent 2014) och 77 procent lyssnar någon gång. Spotify är populärt och nästan var tredje internetanvändare använder tjänsten dagligen.

Fler betalar för strömmade tjänster
Betalningsviljan på internet ökar för såväl musik som film och tv. Över hälften av de som lyssnar på musik på internet 2015 betalar för ett abonnemang på en musiktjänst och fyra av tio som tittar på film på nätet betalar för detta. Samtidigt fortsätter fildelningen att minska för andra året i rad.

Traditionella medieformer starkare än nätversionerna
Användningstiden för traditionella medier minskar något år från år, samtidigt som tiden som läggs på medier online ökar något. Förändringen sker långsamt och drivs i första hand av de unga som ägnar mycket mer tid åt internet än övriga befolkningen. Den största förändringen från 2014 är en ökad tid för tv-tittandet online, som i hela befolkningen växt från 2,1 till 2,4 timmar i genomsnitt.

Jämför man medierna i deras traditionella former med deras internetversioner dominerar de traditionella formerna när det gäller radio, tv och böcker, medan skillnaden är mindre för dagstidningsläsandet om man slår ihop både kvälls- och morgontidningarna.

Många som inte använder internet
Fortfarande är det 840 000 människor i Sverige som inte använder internet. Den vanligaste orsaken som nämns av icke-användarna är brist på intresse (63 procent) och krånglig teknik (26 procent).

Ta del av fler resultat och ladda ned rapporten här

 

Om undersökningen: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internetanvändning och genomfördes första gången år 2000. Årets undersökning pågick från februari till april. Huvudman för studien är Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen.

 

AV: EVA HARRIE