NYHET | 14 nov 2014

Svenskarna och internet 2014

Internet har under tjugo år blivit en del av många svenskars vardag. Men än fortsätter nätanvändningen att öka. Allt fler kopplar upp sig till internet allt oftare under dagen och tiden på nätet växer. Bakom utvecklingen ligger en ökad användning av smarta mobiler och surfplattor, enligt rapporten Svenskarna och internet 2014 från .SE, Stiftelsen för internetstruktur.

Mest slående i årets undersökning är den snabba utbredningen av surfplattor. Över hälften av befolkningen har tillgång till surfplatta, vilket är en rekordökning från fem procent under tre år. 45 procent av befolkningen använder en surfplatta och 25 procent gör det dagligen. Drivande i utvecklingen är barnfamiljerna. Åtta av tio föräldrar till barn under tio år har tillgång till en surfplatta.

Även smarta mobiler ökar. Idag har 73 procent av svenskarna en smart telefon, som blivit en allt vanligare ingång till internet. Bland de yngre (12-35 år) utspelar sig en dryg tredjedel av den totala internettiden på smartmobilen. Bland äldre har intresset för de smarta mobilerna dock varit lågt. De använder sig av mobilen huvudsakligen som en telefon och inte för att koppla upp sig mot nätet.

Fler betalar och färre fildelar
Allt fler betalar för innehåll på webben. 14 procent av internetanvändarna prenumererar för att se video, film och tv på nätet. Bland 12-35-åringarna är andelen kring 25 procent. Ännu fler betalar för musik på internet. Här har utvecklingen gått snabbt från 15 procent av internetanvändarna 2011 till 38 procent 2014. Samtidigt visar studien att fildelningen minskar något, framför allt bland personer under 35 år.

Internet en viktig informationskälla
Internets ställning som informationskälla har ökat. För personer upp till 45 år är internet nu den dominerande informationskällan, medan det för pensionärerna är de traditionella medierna tv, radio och tidningar som är viktigast. Däremellan, i åldrarna 45-65 år, är alla medier, inklusive internet ungefär lika viktiga.

En miljon använder inte internet
Trots ökad internetanvändning är det fortfarande cirka en miljon svenskar som inte använder internet. Den vanligaste orsaken som nämns av icke-användarna är bristen på intresse. Andra motiv är att det inte finns uppkoppling där de bor, att de inte har tid eller råd. Också funktionshinder kan vara ett problem. Totalt är det fem procent i befolkningen som uppger att de har funktionshinder som försvårar användningen av internet.

Ta del av fler resultat och ladda ned rapporten här

Om undersökningen: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internetanvändning och genomfördes första gången år 2000. Årets undersökning pågick från februari till april. Huvudman för studien är .SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur. Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen.

 

AV: EVA HARRIE