Svenska barn och ungdomars kulturvanor

NYHET | 9 november 2017

Myndigheten för Kulturanalys har undersökt svenska barn och ungas kulturvanor på fritiden. Den vanligaste medierelaterade aktiviteten är att titta på kortfilm/videoklipp online, vilket en majoritet av barn och unga gör varje dag.

Rapporten Barn och ungas kulturaktiviteter sätter fokus på ungas kulturvanor på fritiden, både hemma och utanför hemmet. Medierelaterade frågor i rapporten handlar om läsning, biblioteksbesök och olika kulturaktiviteter via medier (film, tv-program, videoklipp, mobilspel, osv).

Undersökningen syftar till att skapa underlag för kulturpolitiken om barn och ungas rätt till kultur.

Populärt med rörlig bild
Biobesök är den vanligaste besöksaktiviteten för barn och unga på fritiden. Att titta på film eller tv-program/-serier är också populärt. Den allra vanligaste kulturaktiviteten via medier är att titta på kortfilm/ videoklipp, vilket en majoritet av barn och unga gör dagligen.

Barn läser skönlitteratur, ungdomar läser dagstidning
När det gäller läsning visar studien att barnen i årskurs 5 i första hand läser böcker, därefter läser de andra tidningar (ej dagstidningar) och sedan lyssnar de på böcker. För årskurs 8 är läsning av skönlitteratur, dagstidningar och andra tidningar ungefär lika vanligt förekommande. I gymnasiets årskurs 2 är det däremot vanligast att läsa dagstidningar, därefter kom skönlitteratur och andra tidningar.

Stora könsskillnader för digitala spel
Med utgångspunkt i barn och ungas rätt till kultur, har Kulturanalys även undersökt om det finns skillnader mellan olika grupper avseende kön, föräldrars utbildning och utländsk bakgrund, och analyserat vilka motiv och hinder som finns för barn och ungas kulturdeltagande.

Vad gäller skillnader i flickors och pojkars medievanor visar rapporten att flickor tar del av skönlitteratur och bloggar i större utsträckning än pojkar. Däremot syns inga skillnader i läsande av faktalitteratur och dagstidningar.

Lika många flickor som pojkar spelar mobilspel eller roll-/brädspel, men pojkar spelar mobilspel oftare än flickor. Könsskillnaderna är stora för dator- och tv-spelande i de äldre årskurserna, där pojkar spelar mer än flickor. Likaså tittar pojkar på gaming (tv- eller datorspel) i betydligt högre grad än flickor.  

Här finns rapporten

Mer om undersökningen: Myndigheten för Kulturanalys kvantitativa undersökning är genomförd i samarbete med Statistiska centralbyrån och i samverkan med sex svenska regioner. Undersökningen har gjorts inom ramen för skolornas verksamhet i årskurs 5, årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Studien ska senare följas upp med analyser av vilka enskilda kulturaktiviteter eller andra fritidsaktiviteter som hänger ihop med varandra och om det finns övergripande mönster och samband med olika bakgrundsfaktorer. Läs mer om Myndigheten för Kulturanalys och dess uppdrag.

 


 

Lästips: I september publicerades den danska tankesmedjan Fremtidens biblioteker en rapport om danska barns läsning och medievanor på fritiden. Här finner du rapporten Børns læsning 2017.

 

 

---

EVA HARRIE

NYHET