NYHET | 7 apr 2017

Studiebesök från Baltikum

Att skapa nätverk och utbyta erfarenheter, både på ett nationellt och globalt plan, är viktigt för Nordicoms verksamhet. Den här gången var det dags att ta emot ett studiebesök från Baltikum - på temat Medie-och informationskunnighet (MIK). 

Studiebesöket arrangerades av The International Clearinghouse of Children, Youth and Media/Nordicom tillsammans med Statens Medieråd och Utbildningsradion (UR). Besökarna bestod av en grupp MIK intresserade från Baltikum, verksamma inom olika organisationer, myndigheter, universitet och bibliotek.

Besöket inleddes på Filminstitutet, där Statens Medieråd huserar. Catharina Bucht från The International Clearinghouse of Children, Youth and Media på Nordicom presenterade Clearinghusets mångåriga arbete med MIK-frågor internationellt och Ingela Wadbring, föreståndare på Nordicom, presenterade Nordicom senaste publikation – Citizens in a Mediated World – som passande nog ger ett nordiskt-baltiskt perspektiv på MIK.

I diskussionen som följde aktualiserades frågan om hur man bäst jobbar för att resultaten av det arbete som görs kommer till användning och gör skillnad. Clearinghuset och Nordicom tipsade om att sprida sina publikationer brett, medverka i konferenser, initiera samarbeten, delta i event eller föreläsa.

Ewa Thorslund, direktör på Statens Medieråd, fortsatte dagens program med att redogöra för vilka förändringar och trender som går att se i dagens medielandskap. I ett samhälle där det är lättare än någonsin att själv välja sina nyheter och skapa sig en egen medie-diet, är det viktigt att barn och unga stärks som medvetna medieanvändare. Statens Medieråd tar bland annat fram olika typer av utbildningsmaterial som främst riktar sig till föräldrar, lärare och andra som arbetar nära barn- och unga. Se till exempel: MIK för mig, No Hate Speech Movement och flera poddar om bland annat källkritik

Dagen inkluderade också en guidad tur på Utbildnings Radion (UR) som följdes av en presentation av UR:s arbete med material som behandlar MIK-frågor i undervisningssyfte. En fråga som uppstod handlade om hur man säkerställer att barn och unga inte ”överdoseras” med MIK-undervisning, och på så sätt skapar en motreaktion, d v s blir överdrivet kritiska och därmed inte tror att något är sant eller på riktigt. Maria Nordmark på UR tipsade om att inkludera målgrupperna, både att medverka i de program som tillverkas men också i beslutsprocesser kring innehåll.  

Stort tack till alla som medverkade under dagen!

 

Mer intresserad?
Är du mer intresserad av de event, seminarier, mässor, möten och nätverksträffar som Nordicom deltar i? Följ @NordicomNOW på twitter, där uppdaterar vi live från Nordicoms event.

 

---

MIA JONSSON LINDELL