NYHET | 24 jun 2015

Stortingsmelding om allmennkringkasting

Den norska kulturministern lade under juni fram stortingsmeldingen ’Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald’. Förslagen gäller främst NRKs villkor, men omfattar även kommersiell public service/allmennkringkasting.

Vad gäller NRKs innehåll framhåller stortingsmeldingen NRKs särskilda ansvar som kulturbärare och för att främja norsk musik och ett utbud utöver vad den kommersiella marknaden erbjuder. Konkreta krav ställs på att andelen externa produktioner från oberoende producenter ska öka och att NRKs radiokanaler ska spela mer norsk musik.  

I NRKs samhällsuppdrag läggs bland annat ett självständigt ansvar för att bidra till mediemångfalden i Norge. När det gäller finansieringen föreslås en fortsatt licensavgift/kringkastingsavgift under nuvarande stortingsperiod. Både mediemångfald och alternativ för offentlig finansiering av NRK ska dock utredas vidare.

Vad gäller kommersiell public service/allmennkringkasting har en tv-kanal (TV2) och två radiokanaler (Radio Norge och P4) idag status som rikstäckande kommersiella public service-kanaler. Kommersiell public service-radio avvecklas i samband med övergången till DAB-radio i Norge, medan ett nytt avtal om kommersiell public service-tv ska utlysas innan TV2s avtal med norska staten går ut i slutet av 2016. Det är då öppet för alla aktörer att söka.

Läs mer: Open og Opplyst – Allmennkringkasting og mediemangfald, Meld.St. 38 (2014-2015)

 

AV: EVA HARRIE