Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

NYHET | 22 maj 2015

Stor stigning i unge danskeres nyhedsbrug

De 13-23-årige danskere har mere end fordoblet læsningen af nyheder fra 2010 til 2014, viser ny stor undersøgelse som er blevet offentliggjort af DREAM, Syddanske Universitet.

Medieudviklingen er gået stærkt fra 2010-2014, og ændringer i unges brug af medier er tydelige set på flere måder. Det viser en ny, stor undersøgelse, som er blevet offentliggjort af det Nationale Forskningscenter for Uddannelse og Medier (DREAM). Den tager afsæt i danske unge fra 13 til 23 år, og gennem et repræsentativt udvalg for hele landet undersøges museums- og mediebrug.

Hovedfokus i undersøgelsen er på museumsbrug, men mediebrugen er inddraget, fordi den blandt andet udgør en central del af unges hverdagskultur, og dermed danner den klangbund for andre kulturaktiviteter som museumsbrug.

Hovedresultaterne om udviklingen i unges mediebrug fra 2010 til 2014 er gengivet her:

  • Andelen af unge, der dagligt læser nyheder, er gået fra 12 procent i 2010 til 27 procent i 2014
  • Hurtig, tekstbaseret kommunikation er blevet mere udbredt. Generel brug af sociale medier og brugen af chat er øget på daglig basis, henholdsvis fra 74% i 2010 til 88% i 2014 for daglig brug af sociale medier, og 45% i 2010 til 78% i 2014 for daglig brug af chat.
  • Andele af unge, der dagligt ser tv, hører radio, taler i telefon og benytter email er faldet mellem 7 og 11 procentpoint fra 2010 til 2014. E-maillæsning og -skrivning repræsenterer det største fald i andelen fra 43% til 11% i daglig brug.
  • Læsning af bøger og brugen af nyheder er øget i moderat til relativt stort omfang: Boglæsning er gået fra 22% i 2010 til 26% i 2014, mens nyhedsbrug er steget fra 12% i 2010 til 27% daglig brug i 2014. Det er blandt drenge steget fra 15% i 2010 til 33% daglig nyhedsbrug i 2014.
  • Anvendelsen af tekstbehandlingsprogrammer er øget fra 28% i 2010 til 41% i 2014.
  • Produktion og deling af visuelt, digitalt materiale er blevet mere udbredt: Fotografering og videooptagelse er steget fra 9% i 2010 til 30% i 2014, og deling for eksempel via Youtube fra 3% i 2010 til 17% dagligt i 2014. Udbredelsen af disse medieaktiviteter er øget markant mere blandt piger: Fotografering og optagelse er blandt dem steget fra 11% i 2010 til 41% i 2014, og deling fra 2% til 19%.
  • Aktivitet i grupper på Facebook er generelt set øget fra 30% af alle unge i 2010 til 42% i 2014, der en eller flere gange om ugen læser indholdet eller lægger materiale ud i Facebookgrupper. Daglig brug er uændret. Resultaterne viser, at flere efterkommere og indvandrere er aktive på ugebasis sammenlignet med unge af dansk oprindelse: Danske unges brug er steget fra 20% i 2010 til 41% i 2014, efterkommere fra 31% til 50%, og indvandrere fra 35% til 40% i samme periode.
  • Læsning og brug af information i grupper på Facebook er mest udbredt blandt unge på videregående uddannelse, fortrinsvis korte og mellemlange uddannelser, hvor andelene er helt oppe på 83% og 61% over for gennemsnittet på 52%, der ugentligt benytter denne mulighed på Facebook.

Find hele rapporten på DREAM’s hjemmeside (SDU, Syddansk universitet)

 

Om undersøgelsen
Rapporten ’Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser’ tager afsæt i en repræsentativ spørgeskemaundersøgselse blandt 13-23-årige danskere fra hele landet. 2.450 har svaret. Svarene, der er indsamlet i november og december 2014, sammenholdes med svar fra en lignende undersøgelse i 2010. Rapporten er udgivet af Det nationale forskningscenter DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials). Rapporten er skrevet af forskere ved centret, professor Kim Schrøder og adjunkt Christian Kobbernagel (begge Roskilde Universitet) samt professor Kirsten Drotner (Syddansk). Analyseinstituttet Epinion stod for dataindsamlingen.

 

AF: MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN