Stor osäkerhet kring falska nyheter i Norge

NYHET | 5 april 2017

Mer än hälften av den norska befolkningen uppger att de veckovis, eller oftare, läser nyheter de inte uppfattar som helt sanningsenliga. Nästan en fjärdedel uppger dessutom att de har delat en nyhet som de sen upptäckte var falsk. Det här visar en ny undersökning från den norska mediemyndigheten Medietilsynet.

 

Medietilsynet i Norge har på uppdrag av Kulturdepartementet utfört en undersökning om befolkningens förståelse av falska nyheter. I undersökningen har 1000 personer i åldrarna 18–80 år besvarat frågor som rör delning och spridning av falska nyheter samt vem de anser ha ansvar för att förhindra att de sprids och öka befolkningens mediekompetens och källkritik.

Några viktiga resultat:

  • Undersökningen visar att 55 procent av befolkningen uppger att de veckovis, eller oftare, läser nyheter de inte uppfattar som helt sanningsenliga. 45 procent ser veckovis eller oftare nyheter de tror är påhittade eller är medvetet osanna.
  • ​23 procent har en eller flera gånger delat en nyhet som de sen upptäckte var falsk. 15 procent har en eller flera gånger delat en nyhet som de visste eller misstänkte var osann.
  • 68 procent av befolkningen menar att traditionella medier har ett mycket stort ansvar i att förhindra spridningen av falska nyheter. 49 procent menar att sociala medier har ett mycket stort ansvar, och lika många menar att regering, politiker och andra folkvalda har ett mycket stort ansvar.  Endast 27 procent menar att ”jag själv” har ett mycket stort ansvar att förhindra spridningen av falska nyheter.
  • Meningen om vem som har mycket stort ansvar att öka befolkningens mediekompetens och källkritik är fördelad: traditionella medier 50 procent, skola/utbildning 47 procent och offentliga myndigheter 46 procent. Vidare menar 38 procent att sociala medier har ett mycket stort ansvar, och 26 procent menar att ansvaret ligger hos dem själva. 

 

Här kan du läsa mer om undersökningen och ta del av fler resultat. 

Medietilsynets undersökning är byggd på en liknande undersökning som TU i Sverige offentliggjorde i februari 2017, som i sin tur bygger vidare på en amerikansk studie som Pew Research Center offentliggjorde i december 2016 .

 

Uppdatering 2017 - 08
Som en uppföljning på på här undersökningen har Medietilsynet ingått ett samarbete med Facebook och Faktiskt.no om en kampanj för att hindra spridningen av falska nyheter. Läs mer om kampanjen och samarbetet  här

 

---

MIA JONSSON LINDELL 

 

NYHET