Status for ytringsfriheten i Norge

| 25 november 2014

ISFs forskere sammen med samarbeidspartnere fra Universitet i Oslo (IMK), FAFO, TNS Gallup, og advokat Jon Wessel Aas lanserer rapporten Status for ytringsfriheten i Norge i anledning avslutningskonferansen for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt med en heldagskonferanse på Litteraturhuset.

I rapporten undersøker forfatterne ulike sider ved den norske ytringskulturen, med fokus på samfunnsendringer knyttet til kulturell og religiøs pluralisme, digitalisering og inntog av globale kulturelle trender. Analysene bygger på et bredt datagrunnlag: både surveyundersøkelser av befolkningen, kunstnere, forfattere og journalister, samt målrettede kvalitative intervjuer av debattanter med minoritetsbakgrunn, journalister og redaktører i flere mediehus.  Blant bidragene i rapporten er også en analyse av den rettslige utviklingen på to juridiske felt som er av stor betydning for ytringsfriheten: den publisistiske friheten og informasjonsfriheten. 

Rapporten består av fem hoveddeler, hver med to kapitler:

  • Ytringsfrihetenes holdninger og regelverk
  • Ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn
  • Ytringsfrihetens infrastruktur og profesjoner
  • Digitalisering og nye deltakelsesformer
  • Vilkår for ytringsfrihet i arbeidslivet.

Läs mer om ytringsfrihet i Norge

Hovedrapport fra prosjektet (pdf)

BY: Karin Poulsen