NYHET | 13 feb 2020

State of the Nordic Region 2020 är publicerad

Digitaliseringen går fortsatt framåt i de nordiska länderna. IT, robotisering och artificiell intelligens kommer att spela en stor roll för utvecklingen i Norden, spår en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

Enligt State of the Nordic Region 2020, som publicerades förra veckan, kommer den nordiska arbetsmarknaden att ha förändrats markant om två decennier, till följd av bland annat digitaliseringen. Det som ibland kallas ”Den fjärde industriella revolutionen”, det vill säga utvecklingen av IT, robotisering och artificiell intelligens, gör det möjligt att automatisera många arbetsuppgifter som i dag utförs av människor. År 2040 kan nästan en tredjedel av jobben i Norden ha automatiserats.

Digitaliseringen leder även till nya ekonomiska möjligheter som de nordiska länderna har goda förutsättningar att kunna utnyttja, tack vare att Norden ligger på en relativt avancerad nivå sett till digitalisering ur ett europeiskt perspektiv.

State of the Nordic Region 2020 är producerad av Nordregio och publicerad av Nordiska ministerrådet. Rapporten ger en översikt över det aktuella läget i de nordiska länderna, med fokus på demografi, arbetsmarknad och ekonomi. Den statistik och fakta som presenteras skildrar hur Norden utvecklas och var regionen befinner sig i förhållande till Nordiska ministerrådets vision – att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Rapporten finns tillgänglig i ett nytt digitalt format och sammanfattas även i ett videoklipp.

---

JULIA ROMELL