State of the Nordic Region 2018

NYHET | 9 april 2018

En ny rapport från Nordiska ministerrådet presenterar siffror och annan fakta om de nordiska länderna. Utöver demografi, ekonomi, arbete, utbildning och välfärd, sätter årets utgåva fokus på den digitala utvecklingen och nordbornas kulturvanor.

State of the Nordic Region, som ges ut vartannat år, belyser med hjälp av kartor, statistik och analys utvecklingen i Nordens länder och regioner. Här nedan presenterar vi några av resultaten från årets fokuskapitel om digitalisering och kultur.

Snabbt bredband: Island och Danmark i topp
Kapitlet om digitalisering utgår från EU:s digitala agenda och undersöker bland annat utbredningen av snabbt bredband i Norden.

Island och Danmark ligger i framkant med nästan total uppkoppling till snabbt bredband (runt 95 procent av befolkningen). Norge och Sverige, med 80 procents täckning, hamnar över det europeiska genomsnittet på 76 procent, medan Finland ligger strax under med 75 procent.

Household access to high capacity fixed broadband 2016


Källa: State of the Nordic Region 2018 (p. 165) - PDF

Skillnaderna mellan de nordiska länderna förklaras framför allt av skiftande storlek och av hur stor del av befolkningen som lever i storstadsregionerna (utvecklingen i stora och glest befolkade länder kräver större resurser).

Nordborna är stora kulturkonsumenter
Kapitlet om kultur koncentrerar sig på bio, bibliotek och museer. Siffrorna visar bland annat att islänningarna är Nordens flitigaste biobesökare och att finländarna besöker biblioteket oftare än sina nordiska grannar. De tre huvudstäderna Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn har flest besökare på biblioteken.

Läs mer om rapporten och ladda ner
Ladda ner hela rapporten via Nordpub
Ladda ner fokuskapitel om digitalisering och kultur via Nordpub

 

Mer information: State of the Nordic Region innehåller huvudkapitel om demografi, ekonomi, arbetskraft och utbildning samt ett antal fokuskapitel som varierar från utgåva till utgåva. Fokuskapitlen återspeglar en aktuell global agenda eller kastar ljus på en aktuell politisk fråga i Norden. Publikationen är producerad av Nordregio och innehåller även bidrag från andra institutioner under Nordiska ministerrådet, till exempel Kulturanalys Norden.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET