Stabilt medieförtroende, men sprickor i fasaden

NYHET | 2 juli 2018

Det finns tydliga skillnader mellan olika grupper vad gäller medieförtroende och nyhetsanvändning. Det framgår av SOM-institutets nya forskningsantologi som pekar på en ökad polarisering, men också en långsiktig stabilitet, i det svenska samhället.


Den aktuella rapporten, Sprickor i fasaden, bygger på SOM-institutets undersökningar om svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Den innehåller 25 kapitel, skrivna av ett trettiotal forskare som tar avstamp i 2017 års nationella SOM-undersökning.

Analyserna visar att svenskarna har ett övergripande stabilt förtroende för medieinstitutioner, men att det rör sig under ytan. Bland annat är partipolariseringen i medieförtroendet större än någonsin, med ett ökat förtroende bland väljare som står till vänster i politiken och ett minskat förtroende bland väljare som står till höger. Den digitala klyftan i yngres och äldres val av nyhetsmedier är också påtaglig.

Andra medierelaterade kapitel i boken handlar om användningen av lokala medier och Facebooks betydelse, förändringar i tidningsläsningen under trettio år, traditionell och digital bokläsning, bibliotekens roll i den digitala världen, användningen av internet och inställningen till insamlingen av personliga data på nätet.

 

Läs mer:
Ladda ner alla kapitel på SOM-institutets hemsida
Se även datatidserier i Svenska trender 1986-2017 (PDF)
Pressmeddelande 2018-06-26: Fortsatt stabilitet trots påtagliga sprickor

 

Om SOM-institutet: Institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, som sedan 1986 har arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. SOM-institutet har från starten haft fokus på svenskarnas vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Varje år publicerar SOM-instituteten rad böcker och rapporter som publiceras på hemsidan fritt för nedladdning. Läs mer om SOM-institutet.

 

---

EVA HARRIE

NYHET