NYHET | 11 aug 2016

SOM-rapport om medier i förändring

Det är rörigt och rörligt inom det mesta som har med samhälle, opinion och medier att göra just nu, enligt en rapport från det svenska SOM-institutet. Boken beskriver ett samhälle - inklusive mediesektorn - i obalans. Men man ser också en strävan att finna nya jämviktslägen.

Rapporten Ekvilibrium bygger på SOM-institutets undersökningar om svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Den presenterar analyser av 2015 års nationella SOM-undersökning och innehåller 27 kapitel av sammanlagt 37 forskare inom olika discipliner.

Bokens mediedel gör nedslag i både traditionella nyhetsmedier och i användningen av och synen på digital medieteknik. Här finns forskningskapitel om Facebook och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem, om svenskarnas användning av nyheter i sociala nätverksmedier, hur nyheter kan vara både plikt och nöje, om internetanvändarnas inställning till insamling av personliga data, och hur e-bokens spridning saktar in, med mera.

Alla kapitel finns tillgängliga för nedladdning på SOM-institutets hemsida

Se även datatidserier i Svenska trender 1986-2015 (PDF)

 

Om SOM-Institutet: Institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, som sedan 1986 har arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. SOM-institutet har från starten haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Varje år publicerar SOM-institutet en rad böcker och rapporter som publiceras på hemsidan fritt för nedladdning.

 

AV: EVA HARRIE