Mix av de nordiska flaggorna

Senaste nytt om nordisk mediepolitik

Nyhetsbrev
 | 3 april 2024
Den norska kringkastingsregelverket är på väg att genomgå stora förändringar. I Danmark finns planer på att höja bidragstaket i stödsystemet för veckotidningar, samtidigt som den svenska regeringen överväger om man ska införa ett tillfälligt digitalt omställningsstöd för tidskrifter. Finland omorganiserar på kommunikationsministeriet. Ny isländsk statistik visar att nästan hälften av medieinvesteringarna i landet går till utländska aktörer. Läs mer i det senaste numret av nyhetsbrevet Nordic Media Policy.

Nyhetsbrevet Nordic Media Policy rapporterar om den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna och på den nordiska nivån. Det presenterar nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nya mediepolitiska beslut och initiativ. Nyhetsbrevet uppmärksammar också nya rapporter och studier på medieområdet från de nordiska länderna.

Redaktör för nyhetsbrevet är Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom.

 

Områden :