NYHET | 28 maj 2014

Samlad översikt av den danska mediebranschen

Hälften av internets reklampengar i Danmark går till utländska verksamheter. Av de totala reklaminvesteringarna hamnar en femtedel utanför landet. Detta är en av många utmaningar för mediebranschen som beskrivs i Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

För första gången finns nu en samlad översikt av den danska mediebranschen.  I rapporten ingår statistik och analys med fokus på medieanvändning, branschens ekonomi och större medieföretag.

Minskad omsättning i mediebranschen

År 2011 var branschens samlade omsättning 24,4 miljarder danska kronor, en nedgång med 2,5 miljarder sedan 2008. Mest utsatta har de tryckta medierna varit. Bland annat har internets och de stora internationella aktörernas frammarsch medfört en markant förändring i intjäningsstrukturen för annonser, vilket slår mot tidningar, tidskrifter och andra annonsberoende medier. Uppskattningsvis går 51 öre på varje krona som läggs på nätannonsering till utländska verksamheter. Beloppet som tillfaller utlandet utgör 20 procent av de totala reklaminvesteringarna år 2013. 

Trots utveckligen har branschen genom konsolidering och andra anpassningar visat fortsatta positiva resultat. Läs mer i Brancheanalyse.

Medieanvändning på fler plattformar

Kulturstyrelsen analyserar också hur användningen av olika medier förändrats med digitaliseringen. Tendenserna skiljer sig åt mellan medier och i olika grupper av befolkningen och en djupdykning i rapporten rekommenderas för den som söker svar på vem som läser tryckta tidningar och vem som hellre läser digitala medier, vilka program danskarna helst ser på tv och hur det går för public service-medier jämfört med kommersiella medier. Några större trender ges nedan.

• Tittandet på traditionell tv minskar och en del av tv-tittandet har flyttat ut på andra plattformar. Omfånget av tittandet på andra plattformar ingår dock inte i de officiella mätningarna och är svårt att uppskatta. Men utvecklingen går inte riktigt så fort som man kan tro - 43 procent av internethushållen ser aldrig tv på nätet.

• Lyssnartiden på nationell radio låg år 2013 på 117 minuter per dag, en minskning med bara två minuter sedan 2012. Danmark har beslutat att övergå till digital radio och släcka FM-nätet år 2019, under förutsättning att 50 procent av lyssnandet är digitalt i mitten av 2018. Än är det en bit kvar till målet - år 2013 låg en majoritet av lyssnandet, 64 procent, kvar på FM, jämfört med 11 procent på DAB, 4 procent på nätet, 6 procent kabel och 15 procent på okänd plattform.  

• Den största nedgången i användning står de tryckta tidningarna för. Från 2010 till 2013 förlorade Danmarks rikstäckande tidningar 27 procent av sina läsare. Läsningen har i hög grad flyttat över till nätet som skapat en grogrund för nya webbaserade medier, vilket utmanar tidningshusen att söka nya affärsmodeller för att säkra inkomster och innehållsproduktion.

• Nio av tio danskar har tillgång till nätet och 84 procent av 16-74-åringarna kopplar dagligen upp sig. Undersökningar visar också på ett stort intresse för att ladda ned nyheter på internet och i mobilen.

Resumé

Hela rapporten

 

Om rapporten
I Medieaftale for 2012-2014 anslogs pengar till Kulturstyrelsen (då Styrelsen för Bibliotek og Medier) för en årlig rapportering om mediernas utveckling. Denna första rapportering har syftat till skapa en grundstruktur med basdata och baskunskap. Kommande rapporter kommer dels att följa upp resultaten och dels komplettera med nya undersökningar.

Kulturstyrelsen ingår i Nordicoms statistiknätverk och bidrar med dansk data till den nordiska mediestatistiken.

AV: EVA HARRIE