Sådan udvikler danskernes mediebrug sig

NYHET | 21 oktober 2019

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark - bilder på olika mediekategorier

For første gang er der flere danskere, der dagligt bruger et nyhedssite, end der læser et trykt dagblad. Samtidig har halvdelen af dagbladene tabt mere end ti procent af læserne i 2018. Det er nogle af konklusionerne fra Slots- og Kulturstyrelsens Mediernes udvikling i Danmark 2019.

Danskernes mediebrug finder i højere og højere grad sted på digitale og mobile platforme. Samtidig bliver der fortsat færre, der læser printaviser, ser flow-tv eller lytter til radio. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens sjette udgave af den årlige rapport om mediernes udvikling i Danmark.

Uddrag af rapportens konklusioner:

  • I 2018 er der for første gang færre dansker, der læser et trykt dagblad (1.624.000), end der bruger et nyhedssite (1.916.000) på en gennemsnitslig dag. Samtidig har 16 ud af 32 dagblade tabt mere end 10 procent af læserne i 2018. For næsten alle dagblade gælder, at deres digitale sites når ud til flere end deres trykte dagblad.
  • Færre ser traditionelt TV, mens streaming stiger. Fra 2017 til 2018 har andelen af danskere, der ugentligt ser traditionelt tv, faldet fra 80 til 77 procent. Omvendt er andelen, der streamer audiovisuelt indhold ugentligt, steget fra 54 til 57 procent.
  • Selvom størstedelen (85 procent) af de danske husstande fortsat har mindst ét tv-apparat med tilsluttet tv-signal, øger andelen, der ikke har traditionelt tv. Fra 2017 til 2018 er andelen af husstande uden et tv med tv-signal steget fra 11 til 15 procent. 
  • Alder har betydning for, hvad der streames. Mens befolkningen under 55 år hyppigst streamer serier/programmer, streamer befolkningen på 55 år eller derover oftest nyheder.
  • Radiolytning falder, mens flere lytter til podcast. Den daglige radiolytning er fra 2017 til 2018 faldet med 4 minutter og fortsætter sin nedadgående udvikling. Faldet fordeler sig på tværs af både forskellige befolkningsgrupper og radiokanaler. Til gengæld er der fremgang inden for podcast. I 2018 har halvdelen (49 procent) af befolkningen, prøvet at lytte til podcast.
  • Husstandene sænker fortsat forbruget på medieposter. I 2017 brugte en dansk husstand i gennemsnit 18.486 kr. på medierelaterede forbrugsposter som tv-abonnementer, streamingtjenester, aviser, teletjenester, audiovisuelt udstyr m.m. Det er 810 kr. mindre end i 2016.
  • Mediemarkedet er domineret af større danske og internationale aktører, som står for 68 procent af omsætningen. På det danske annoncemarked står udenlandske virksomheder, herunder især Google og Facebook, stærkt. Eksempelvis står de i 2018 for 61 procent af den danske annonceomsætning på internettet – 3 procentpoint mere end i 2017.

 

Læs Mediernes Udvikling i Danmark 2019

 

Mere information: Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark 2019 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen under rådgivning fra et eksternt redaktionspanel bestående af mediefaglige forskere og brancherepræsentanter.

Rapporteringen gennemfører analyser vedrørende de tre hovedtemaer mediebrug, medieindhold og mediebranche. Gennemførte analyser og undersøgelser formidles dels i en hovedrapportering hvert år, dels i løbende rapporter og konferencer med centrale temaer og resultater. Læs om rapporteringen 2019.

 


Nordisk radio och tv-statistik 2018

TV companies' audience shares 2018 in the Nordic countries GRAPHHvordan har radiolytning og tv-sening udviklet sig i de andre nordiske lande? Se tallene for 2018 i Nordicoms statistikdatabase (søg: Norden – Radio/ljudmedier eller Television/video – Användning)

Slots- og Kulturstyrelsen er en del af Nordicoms statistiske netværk og bidrager med dansk data til Nordicoms nordiske mediestatistik.


 

EVA HARRIE

 

 

NYHET