Så påverkar globala aktörer den danska mediebranschen

NYHET | 25 oktober 2017

De danska mediehusen har förlorat sitt inflytande på mediemark-nadens utveckling. Istället är det globala giganter som Google och Facebook som sätter villkoren – och tar hand om pengarna. Det visar en studie om globala aktörers påverkan på den danska mediebranschen.

Rapporten Globalisering af den danske mediebranche visar hur mediebranschen i Danmark utsätts för en enorm press från stora globala teknologiaktörer. Här beskrivs, i fyra ingående kapitel, hur utvecklingen påverkar både industrin och journalistiken.

Studien, som presenterades i september, har kartlagt mediernas tillstånd, utveckling och utmaningar. Kartläggningen ska utgöra underlag för fortsatta diskussioner om hur man kan framtidssäkra en mångfald av danska kvalitetsmedier.

Undersökningen är initierad av Slots- og Kulturstyrelsen och utarbetad av tankesmedjan Mandag Morgen i samarbete med Copenhagen Business School och Aalborg Universitet København.

De globala giganterna driver utvecklingen
Som en följd av den tekniska utvecklingen präglas mediemarknaden av en globalisering, digitalisering och ’dataficering’, vilket i sin tur har förändrat villkoren för de danska medieföretagen i grunden.

Det betyder att de nationella medierna har tappat kontrollen över den teknik, de distributionsmetoder och affärsmetoder som de behöver för att nå sina brukare med nationellt innehåll. Istället är det utländska teknologi-giganter som driver utvecklingen.

Annonspengarna går till Google och Facebook
Rapportens andra del, som handlar om ekonomi och jakten på nya affärsmodeller, beskriver den digitala annonsmarknaden som ett duopol mellan Google och Facebook. Tillsammans tar de hand om nästan hela den digitala annonsomsättningens tillväxt.

I kraft av sin storlek lanserar de globala jättarna också ständigt nya verktyg och tjänster – eller köper upp existerande verksamheter – vilket ökar nationella mediers beroende av dem.

Sociala medier förändrar journalistiken
Att mediehusen använder sig av de globala plattformarna för att nå sina användare påverkar även de journalistiska kriterierna. Rapportens tredje del beskriver hur de danska medierna anpassar sig till de sociala medierna genom hela processen, från idéutveckling och redaktionsmöten till research, distribution, omvärldsbevakning och utvärdering.

Plattformarnas kamp påverkar mediernas innehåll
Den fjärde delen beskriver de globala plattformarnas kamp om att bli nyhetskonsumenternas första och helst enda val, och på så sätt få kontrollen över deras användardata.

I sin jakt på nyhetsanvändarna utvecklar de hela tiden nya teknologier, med Snapchat Discover, Facebooks Instant Articles och Googles AMP som några aktuella exempel. Den här utvecklingen påverkar i sin tur hur danska mediehus producerar, prioriterar och distribuerar sitt innehåll.

Föreslår mer samarbete
De internationella aktörernas påverkan på mediebranschen har många konsekvenser, både direkt och indirekt. Rapporten tar upp sex olika problemområden som man menar att branschen bör ha särskilt fokus på.

Några områden som pekas ut är att de danska mediehusen är för små för att utveckla egna och konkurrerande teknologiska lösningar, att det finns en allt större risk för minskad journalistisk mångfald (både ämnesmässigt och geografiskt), och att mediernas trovärdighet utmanas av falska nyheter och oklara gränser mellan journalistik och reklam.

Eftersom mediebranschens egna möjligheter att påverka utvecklingen har minskat, kan en lösning vara att de "gamla" mediebolagen samarbetar mer för att möta den globala utmaningen, istället för att konkurrera inbördes.

Utmaningar för den nationella mediepolitiken
Även mediepolitikernas handlingsutrymme har krympt. Författarna avslutar med åtta frågor som reflekterar över mediepolitiken, med särskilt fokus på mediestödet.

De frågar sig om politikerna kan hålla fast vid det nuvarande stödsystemet, och om inte, vilka nya kriterier för stöd som kan ställas. Och kan det finnas helt andra typer av stöd för att stödja en livskraftig nationell mediebransch?

Läs hela rapporten:
Globalisering af den danske mediebranche. Analyser av internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, danske medieudbydere og dansk medieindhold

 

Rapporten ingår i Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, som regelbundet publicerar fakta om mediebranschens utveckling och villkor, om mediernas innehåll och danskarnas medieanvändning. Rapporteringen består av årliga publiceringar på webben och en rad specialrapporter.


 

Läs även Nordicoms publikation Kampen om reklamen. Den handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden – och utmaningen från globala företag som Google och Facebook – har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagens möjligheter att finansiera sin journalistiska verksamhet. Ladda ner publikationen gratis från Nordicoms webbsida.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET