Så kan politikerna minska spridningen av falska nyheter

I september anordnade Nordicom, i samarbete med Nordisk Journalistcenter, ett expertmöte om falska nyheter. På mötet diskuterades bland annat definitioner av begreppet, sociala mediers ansvar, medie-och informationskunnighet och eventuell lagstiftning. Rapporten från expertmötet finns nu tillgänglig på Nordicoms webb. ​
Nyhet
 | 24 november 2017

Runt om i världen har fenomenet ”falska nyheter” hamnat högt upp på agendan. De utgör ett stort hot mot press- och yttrandefriheten och sprider både desinformation och ifrågasätter mediernas trovärdighet.

Mot den bakgrunden anordnade Nordicom och Nordisk Journalistcenter ett expertmöte i Köpenhamn i september 2017. Målet var att presentera aktuell kunskap och att identifiera inom vilka områden de nordiska politikerna skulle kunna agera för att begränsa konsekvenserna av falska nyheter.

Baserat på expertmötet sammanställdes en rapport med rekommendationer som gavs som underlag till de nordiska kulturministrarna inför ministermötet i Helsingfors i månadsskiftet oktober/november.

Ett problematiskt begrepp

I rapporten lyfts tidigt definitionen av begreppet falska nyheter upp som problematiskt. Experterna på mötet var överens om att ett tydligare begrepp måste användas för att förklara fenomenet, till exempel desinformation eller propaganda. Att använda ett begrepp som falska nyheter antyder att problemet ligger hos nyhetsindustrin, medan desinformation eller propaganda gör klart att det handlar om ett samhällsproblem.

Social mediers ansvar

Sociala medier är kanaler med mycket mindre självreglering än traditionella medier,  och är av den anledningen ett effektiv redskap för den som vill sprida desinformation. Experterna menar att sociala medier måste hållas ansvariga och agera mot spridningen av falska nyheter på sina plattformar genom ökad självreglering.

Medie- och informationskunnighet

Att kunna navigera i ett ombytligt medielandskap är viktigt. Den nya generationen använder nyheter och förstår samhället till stor del via sociala medier. Att skapa förståelse både för mediernas komplexitet och för nyhetsvärdering är därför en viktig uppgift för både utbildnings- och mediesektorn, slår experterna fast. 

Fri och pluralistisk media

Expertgruppen avråder i rapporten från att bekämpa falska nyheter med lagstiftning. Istället råder de politikerna att satsa på ökat stöd till fri och pluralistisk media, utredande journalistik och självreglering för att öka förtroendet för medierna.

Rapporten från mötet behandlades på Nordiska Rådets session den 1 november och det rådde en politisk samstämmighet om att de prioriterade förslagen ska följas upp i det nordiska samarbetet. 

Mia Jonsson Lindell

Områden :