Så kan nordborna se mer nordisk tv

| 20 augusti 2019

Minska geoblockeringar för nordisk public service-tv på nätet. Det föreslås i rapporten Nordisk tv på tværs af grænser, som undersöker hur nordborna ska kunna se fler nordiska tv-program. Rapporten publicerades av Nordiska ministerrådet i maj.

Geoblockering är ett vanligt hinder för nordiska tv-tittare som vill se på strömmad tv från grann-länderna. Det innebär att ett tv-program endast kan ses av tittare i ett visst land, medan det är blockerat för tittare i andra länder.

I hela Norden ökar strömmad tv och film på bekostnad av linjär tv. Bakom tillväxten står de globala aktörerna, med Netflix i toppen. Nordiska ministerrådet har därför låtit undersöka hur man kan öka tillgången till tv-program från alla nordiska public service-bolag via nätet, på tvärs över nordiska gränser.

Förhoppningen är att tillväxten av strömmad tv inte ska ske på bekostnad av ett nordiskt tv- och film-utbud, utan samtidigt med ett ökat nordiskt utbud av kvalitets-tv.

Bland Nordens public service-bolag har RÚV den största andelen (65 procent) geoblockerat innehåll, följt av SVT (43 procent), Yle (40 procent) och NRK (34 procent). Minst andel geoblockerat innehåll har DR (26 procent), enligt rapporten.

Rapportens huvudförslag är att public service-bolagen endast ska blockera program där det är absolut nödvändigt.

Fler förslag för mer nordisk tv över gränserna
Utöver förslaget om minskad geoblockering, ger rapporten ytterligare fyra rekommendationer för att öka tillgången till digitalt tv-innehåll i Norden:

Download/ladda ner rapporten via NordPub (det nordiska samarbetets publikationsplattform)

Norden.org 27.05.2019: Ny rapport: Nordisk tv på tværs af grænser
 

Mer om rapporten: ”Nordisk tv på tværs af grænser” beskriver tv-marknaderna i de nordiska länderna, tillgängligheten till nordisk tv idag samt aktuella upphovsrättsregler. Den nordiska statistiken om tv-marknaden kommer bland annat från Nordicoms statistikdatabas.

Rapporten är skriven av Lauritzen Consulting, Oxford Research och Martin Gormsen Consulting, på uppdrag av Nordiska ministerrådet för kultur. Beslutet att sätta i gång utredningen togs bland annat efter Nordiska rådets rekommendation 31/2017 om avskaffande av geoblockering.

 

---

EVA HARRIE