Så har svenskarnas nyhetsvanor förändrats

NYHET | 28 september 2020

Omslag till SOM-institutets rapport: Svenska medietrender 1995-2019

Idag är en stor del av vår nyhetskonsumtion digital. Samtidigt tycks användningen av nyhetssajter och nyheter i sociala medier ha nått en platå. Det visar SOM-institutets nya rapport om medietrender i Sverige 1995-2019.

Statistikrapporten Svenska Medietrender 1995-2019 handlar om svenskarnas medie- och nyhetsvanor samt förtroende för dagspress, radio, tv och journalister under 25 år. Tidserierna baserar sig på mediefrågorna i de nationella SOM-undersökningarna som genomförs varje år.

Idag sker nyhetskonsumtion, tidningsprenumerationer och kommenterande av artiklar i huvudsak digitalt. Men under senare år har ökningen för nyhetssajter och nyheter i sociala medier klingat av och hamnat i platåläge. Det är ett av resultaten, som rapportförfattaren Ulrika Andersson pekar på i en presentation av rapporten.

Att den nedåtgående trenden för tidningsprenumerationer vände år 2019 är ett annat resultat som lyfts fram. År 2019 prenumererade 50 procent av hushållen på en tidning, jämfört med 48 procent 2018 (se graf nedan).

Graf som visar prenumeration på morgontidningar 1995-2019 (procent)

Källa: Svenska medietrender 1995-2019 (SOM-institutet)

Samtidigt består den digitala klyftan mellan äldre och yngre, även om den äldsta åldersgruppens digitala nyhetskonsumtion ökar något för varje år som går, vilket på sikt leder till ett mer jämlikt digitalt medielandskap.

Läs om och ladda ner Svenska Medietrender 1995-2019

 

Om rapporten: Svenska medietrender bygger på svar insamlade i de nationella SOM-undersökningarna 1995-2019. Resultaten presenteras i tidslinjer följt av tabeller med jämförelser mellan grupper, som ålder, utbildning, politiskt intresse, med flera. Rapporten kommer att uppdateras varje år med nya resultat. Läs om SOM-institutets undersökningar.

Om SOM-institutet: Institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, som sedan 1986 arbetat tillsammans med forskare inom olika forskningsfält för att belysa opinioner och förstå svensk samhällsutveckling. Läs om SOM-institutet.

 


Resultat från extrainsatt SOM-undersökning om coronapandemin: Under våren har svenskarna ökat sin nyhetskonsumtion och fått stärkt förtroende för radio, tv och dagspress. Det visar rapporter från en extrainsatt nationell SOM-undersökning under våren 2020. Se rapporterna från SOM-undersökningen om coronaviruset


 

EVA HARRIE

NYHET